Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dom od rodziców a dziedziczenie długów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-09

Przed 10 laty rodzice przepisali na mnie dom. Dom nie jest obciążony hipoteką ani żadnymi zobowiązaniami. Rok temu okazało się, że mama od 3 lat ma problemy finansowe (kredyty, komornik zajął część emerytury). Czy po jej śmierci będę dziedziczył jej długi? Mama obecnie nie dysponuje już żadnym znaczącym majątkiem.

Zasadniczo długi wchodzą w skład spadku. Nawet jeśli spadek pozostawiony przez zmarłego to tylko długi, to spadkobiercy co do zasady mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania zmarłego krewnego – w Pana przypadku mamy.

Są jednak odpowiednie przepisy i można się bronić. Spadek można nabyć wprost – dziedzicząc długi w pełnej wysokości, z dobrodziejstwem inwentarza – dziedzicząc długi do wysokości masy dodatniej spadku, lub odrzucić spadek – zupełnie nie dziedziczyć niczego.

Według obecnie obowiązujących przepisów, od 18 października 2015 r., niezłożenie w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy żadnego oświadczenia – w zakresie przyjęcie czy odrzucenia spadku – powoduje, iż spadek nabywa się z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza?

Jeśli mama pozostawiła zerowy spadek dodatni – to wartość tego spadku implikuje Pana odpowiedzialność za długi – też wynosi zero.

Zgodnie z treścią art. 1031 § 2 K.c. – w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Zatem spis inwentarza ma istotne znaczenie z samej natury rzeczy w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Granicę odpowiedzialności bowiem wyznacza wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 K.c.). Oznacza to, że nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje podstawę do powołania się na to zdarzenie w toku postępowania egzekucyjnego, jako na podstawę do ograniczenia odpowiedzialności. Sporządzony w sprawie spis inwentarza pozwoli wierzycielom na ustalenie, do jakiej kwoty ograniczona jest odpowiedzialność spadkobiercy. Wskazać przy tym należy, że nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, nawet przy wykazaniu, że spadek ten ma wartość ujemną, nie zwalnia automatycznie spadkobierców dłużnika z odpowiedzialności za długi spadkowe, a oznacza jedynie, że ponoszą oni za nie odpowiedzialność tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

O ile więc nie zmienią się przepisy, wystarczy zadbać o nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oczywiście komornik nie może zająć domu, który nie jest już własnością mamy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Długi ojca biologicznego

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej w sprawie zaspokojenia wierzytelności (spłacenie długu) po zmarłym biologicznym ojcu. Z ojcem nie miałam...

Przejęcie nieruchomości ze spadku z długami

Moja babcia wraz z ciocią (mama mojego ojca i jego siostra) zaciągnęły kredyt pod zastaw domu. Babcia nie żyje o 18 lat, ciotka natomiast...

Odpowiedzialność za długi ojca po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 3 laty ojciec przekazał w darowiźnie memu bratu dom. Potem go wydziedziczył, nie odwołując darowizny. Ojciec niedawno zmarł, pozostawiając po...

Długi zmarłego przekraczają wartość połowy mieszkania, co robić?

Zmarł mój mąż. Wspólnie posiadaliśmy tylko mieszkanie – to cały nasz majątek. Mąż pozostawił po sobie zadłużenie, które przekracza wartość...

Zabezpieczenie przed długami teściowej i prawo do jej mieszkania komunalnego

Mieszkamy z żoną i pełnoletnią córką razem z teściową w mieszkaniu komunalnym. Teściowa bez naszej wiedzy nabrała kredytów...

Co zrobić, aby dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?

Mój ojciec zmarł 16 grudnia 2016 roku. Zostawił po sobie tylko długi, więc odrzuciłam spadek. Parę tygodni później dowiedziałam się, że jestem...

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie

W marcu 2016 r. zmarł mój syn. Miał zobowiązania w parabanku. Po jego śmierci przyszło wezwanie do zapłaty. Zadzwoniłam do nich i powiedziano mi,...

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Dowiedziałam się, że siostra mojego teścia zmarła. Zostawiła po sobie ogromne długi. Jej mąż nie żyje, dzieci oraz jej rodzeństwo zrzekli się majątku....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »