Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie działki w spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-18

Mam pytanie odnośnie spadku po moich zmarłych rodzicach. Nie pozostawili testamentów. Zostały po nich w spadku dwie działki. Dziedziczę ja i siostra, jesteśmy tylko we dwie. Co mamy teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po śmierci Pani rodziców cały spadek w równych częściach dziedziczą ich dzieci, czyli Pani i siostra. Moim zdaniem jeżeli chce Pani jak najszybciej przeprowadzić postępowanie spadkowe po swoich rodzicach, to powinna Pani złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej mamie i po ojcu. Sprawa sądowa nie będzie skomplikowana i zapewne przebiegnie sprawnie.

Jeżeli chodzi o notarialne poświadczenie dziedziczenia, to wskażę przepis art. 95b ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którym przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Jako że mama Pani zmarła, nie jest możliwa obecność u notariusza wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi po śmierci ojca (mama była jego spadkobierczynią). Jeszcze proszę zasięgnąć porady na ten temat bezpośrednio u notariusza, może on zgodzi się poświadczyć dziedziczenie po obydwóch rodzicach. Po Pana mamie można bez problemów przeprowadzić postępowanie spadkowe u notariusza, natomiast po ojcu – notariusz może się nie zgodzić. I trzeba będzie zakładać sprawę w sądzie. Może też Pani od razu wnieść sprawę do sądu po obojgu rodzicach i chyba tak będzie w tej sytuacji najlepiej.

Aby przeprowadzić postępowanie spadkowe i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po rodzicach, należy złożyć stosowny wniosek w sądzie. Należy do niego dołączyć testamenty, akty zgonu mamy i ojca, akty urodzenia Pani i siostry (córek spadkodawców) lub akty małżeństwa, jeżeli są Panie zamężne.

Aby sąd przeprowadził postępowanie spadkowe i wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po mamie przed upływem 6 miesięcy od daty jej śmierci, konieczne jest złożenie oświadczeń spadkobierców o przyjęciu spadku po mamie. Dlatego we wniosku, jako kolejny punkt, mogą Panie wskazać, iż wnoszą o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Do wniosku nie trzeba dołączać dokumentów związanych z posiadanym majątkiem rodziców. Gdy trwa postępowanie spadkowe, sąd nie bada, co jest przedmiotem spadku po rodzicach. Sąd w toku postępowania spadkowego ustala wyłącznie, kto jest spadkobiercą, w jakim udziale spadkobiercy dziedziczą spadek po rodzicach, na jakiej podstawie (ustawa czy testament).

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł. Jako że wniosek będzie dotyczył spadkobrania po mamie i ojcu, opłatę należy wnieść w wysokości 100 zł (po 50 zł od każdego z rodziców).

Jako że wniosek będzie zawierał również wnioski o przyjęcie oświadczeń o sposobie przyjęcia spadku po mamie, to i te wnioski należy opłacić. Opłata wynosi 50 zł. Zatem łącznie opłata sądowa od wniosku będzie wynosiła 200 zł.

Jeżeli poczekają Panie ze złożeniem wniosku do 15 lutego 2015 r., to wówczas nie będą Panie musiały wnosić o przyjęcie od Was oświadczeń o przyjęciu spadku (przyjmuje się, że jeżeli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia o sposobie nabycia spadku w ciągu 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o powołaniu do spadku, to spadkobierca przyjmuje go wprost z mocy ustawy) i za postępowanie spadkowe po mamie i ojcu zapłacą Panie 100 zł.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli oboje rodzice zamieszkiwali w chwili śmierci w tym samym miejscu, to wnioski o stwierdzenie nabycia spadku po nich obojgu można złożyć w jednym piśmie.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (co następuje, jeżeli nie zostaną złożone wnioski o pisemne uzasadnienie postanowienia lub apelacja od postanowienia), po 21 dniach od wydania postanowienia powinny Panie złożyć stosowne deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym.

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadku, należy zgłosić nabycie spadku w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się stwierdzenia nabycia spadku.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, małżonka (Pani jest w stosunku do mamy zstępną), jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Przyjmuje się w praktyce, że skoro, zgodnie z art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to na gruncie podatku od spadków i darowizn termin ten liczyć należy również od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Zatem jeśli złoży Pani właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, to nie będzie Pani musiała płacić żadnego podatku. Takie zgłoszenie do US powinien złożyć każdy ze spadkobierców. Jeśli w terminie Pani nie złoży takiego oświadczenia, to trzeba będzie się liczyć z zapłatą podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Inne prawo spadkowe z lat 70.

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą...

 

Sprawy pogrzebowe po śmierci kuzynki taty

Zmarła moja ciocia (córka brata taty). Nie miała już żadnej bliższej niż my rodziny. Zajmujemy się teraz jej pogrzebem. Czy mój tata i pozostałe...

 

Majątek osobisty małżonka a separacja i dziedziczenie

Pozostaję w związku małżeńskim, mamy małe dziecko, jednak z różnych przyczyn jesteśmy w separacji. Relacje pomiędzy nami są dobre...

 

Stwierdzenie nabycia spadku a niegodność dziedziczenia

Mieliśmy kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne, w 2000 r. po śmierci matki gospodarstwo przejął brat – najstarszy z ośmiorga rodzeństwa. Brat...

 

Sprawy spadkowe

Pięć miesięcy temu zmarła nasza mama. Mieszkała z tatą we własnościowym mieszkaniu. Tata figuruje na liście lokatorów, więc chyba też jest...

 

Czy zrzec się spadku po bezdomnym?

Na mocy postanowienia sądu jesteśmy wraz z kuzynem spadkobiercami siostry mojej babci (każde odziedziczyło po 1/2). Chodzi o pewną nieruchomość....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »