Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzieci mieszkające w Irlandii a długi w spadku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-07-19

Kilka miesięcy temu zmarł mój brat, pozostawiając ogromne długi. Cała rodzina po kolei odrzuca spadek po nim, teraz kolej na moje dzieci. Problem jest taki, że mieszkają w Irlandii, gdzie także mają swoje potomstwo. Jak rodzice mają w ich imieniu odrzucić spadek po swoim wujku? W Irlandii to jest niemożliwe. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Z uwagi na obowiązek wysłuchania rodzica niebędącego wnioskodawcą celowe wydaje się wyznaczenie rozprawy w każdej sytuacji, gdy złożenie oświadczeń na piśmie będzie niewystarczające (zob. art. 514). Uczestnikiem postępowania nie jest natomiast potencjalna strona czynności prawnej, której dotyczy zgoda.

Odnosząc się do szczegółowych pytań, należy w pierwszym rzędzie ustalić sąd miejscowo właściwy dla rozpatrzenie wniosku. Przedmiotową kwestię regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a mianowicie art. 569 § 1: „właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy”.

Ze względu na fakt, iż dzieci przebywają poza granicami kraju, sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Kognicja sądu obejmuje ustalenie, czy czynność istotnie przekracza zwykły zarząd. W orzecznictwie wskazuje się, że dokonując oceny czynności w tym kontekście, należy uwzględnić: ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutki w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i potrzebę ochrony jego interesów życiowych (wyrok SN z 16 listopada 1982 r., sygn. akt I CR 234/82, LexisNexis nr 318371). Typowymi czynnościami przekraczającym zwykły zarząd jest odrzucenie spadku (postanowienie SN z 15 lipca 2005 r., sygn. akt IV CK 20/2005, OSNC 2006, nr 6, poz. 106, LexisNexis nr 394641).

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz akt zgonu zmarłego spadkodawcy. Ponadto należy załączyć dokumenty potwierdzające istnienie spadku i długów spadkowych. Niestety nie ma możliwości ustalenia, czy spadkodawca posiadał długi i w jakim zakresie.

Oświadczenie o posiadaniu dziecka jest niewystarczające, konieczne jest przedstawienie skróconych odpisów aktów stanu cywilnego, tj. aktów urodzenia, zgonu i małżeństwa.

Największy problem sprawa obecność na rozprawach. W zasadzie sąd nie musi wyznaczać rozprawy i sprawę może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Przyjmuje się jednak, iż w celu wysłuchania drugiego małżonka sąd powinien wyznaczyć rozprawę. Sprawa nie jest taka jasna w przypadku zgodnego wniosku małżonków. Raczej sugerowałbym sporządzenie wniosku przez oboje małżonków.

Trudno ustalić, w jakim kierunku pójdzie rozumowanie sądu. Istnieje prawdopodobieństwo, iż sąd rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym bez wzywania małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie...

 

Jak nie przekazać długów dzieciom?

Mam dwoje dorosłych dzieci. Chciałabym się dowiedzieć, jak nie przekazać dzieciom ewentualnych długów. Mianowicie mam dom obciążony hipoteką. Chcę go...

 

Czy wierzyciel może wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?

Moja żona była ze zmarłym mężem współwłaścicielką części domu (reszta należy do jej rodziców). Z powodu kłopotów finansowych kilka lat temu...

 

Dług w banku po śmierci babci

Babcia męża zmarła miesiąc temu. Okazało się, że miała dług kredytowy w banku. Teściowa poinformowała nas, że ona się zrzeknie dziedziczenia,...

 

Odpowiedzialność dorosłych dzieci za długi rodziców

Czy i jaka odpowiedzialność ciąży na dorosłych dzieciach za długi ich rodziców? Czy może się tak zdarzyć, że kiedy rodziców by zabrakło...

 

Czy po złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku wierzyciele mogą dochodzić egzekwowania długów?

Mój ojciec zmarł rok temu, pozostawił po sobie spore długi. Ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i moja mama. Odrzuciłyśmy wraz z moim dzieckiem...

 

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »