Dziedziczenie długu przez dziecko - co zrobić?

• Autor: Katarzyna Bereda

Pytanie odnośnie postanowienia sądu o dziedziczenie długu przez dziecko 8-letnie. Sprawa odrzucenia długu po wujku, który nie żyje kilka lat, brata babci dziecka. Sprawy odrzucenia długu odbyły się i w kolejności doszło właśnie do dziecka, matka tego dziecka nie złożyła odpowiedniego pisma w określonym czasie, co skutkuje postanowieniem sądu o przejęciu długu na 8-latka. Z pisma można wyczytać, że nie ma możliwości odwołania się od postanowienia. Czy jest możliwość, aby dziecko nie płaciło długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dziedziczenie długu przez dziecko - co zrobić?

Przywrócenie terminu na odrzucenie spadku z długiem

Nie wiem, jaka jest dokładnie treść postanowienia, jednak w przypadku przekroczenia terminu na odrzucenie spadku możliwe jest przywrócenie terminu.

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. np. uchwała SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07), rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3) ma w tym zakresie samodzielny charakter.

Zobacz również: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do sądu i jego uzasadnienie

Z uwagi na powyższe powinien Pan złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania dziecka.

We wniosku proszę wskazać np. iż nie miał Pan świadomości konieczności odrzucenia spadku także przez dziecko, a ponadto nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło Panu złożenie takiego oświadczenia w terminie. Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to dziecko nie przejmie spadku spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Pana w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pan wykazać, iż błędnie nie miał Pan świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy.

Przekroczenie zwykłego zarządu majątkiem 8-letniego dziecka

Jeżeli nie złożył Pan jeszcze wniosku o wykonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka w sądzie rejonowym (wydział rodzinny) miejsca zamieszkania dziecka, to również taki wniosek należy złożyć, bowiem w przypadku małoletniego dziecka sąd musi wyrazić zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Dla szybkości postępowania proponuję złożyć te dwa wniosku jednocześnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »