Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie na podstawie testamentu allograficznego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-27

Mój ojciec przed śmiercią sporządził testament allograficzny, w którym spadkobierczyniami, po połowie majątku uczynił mnie i moją siostrę. Został on zatwierdzony przez notariusza w obecności mamy, siostry i mnie. Czy istnieje możliwość zmiany tego testamentu przez mamę, która całość majątku chce przekazać swojej wnuczce, czyli mojej córce?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności muszę wyrazić swoje zdziwienie, że testament allograficzny został zatwierdzony przez notariusza. Testament allograficzny jest bowiem odrębnym (osobnym) rodzajem testamentu przewidzianym przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 951 K.c.:

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym.”

Testament taki nie musi być potwierdzony przez notariusza. Jednakże w opisanym przez Panią przypadku dopatruję się jednak nieważności samej formy allograficznej, a to z niżej podanych powodów. Zgodnie z art. 957 K.c.:

„§ 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

§ 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.”

Musi mieć Pani świadomość, że sąd badający ważność testamentu z mocy prawa może zakwestionować testament allograficzny, lecz może uznać, że jego potwierdzenie przez notariusza doprowadziło do tego, że testament ma formę notarialną. O ile by tak się zdarzyło, wówczas kwestionowanie treści rozporządzenia na wypadek śmierci jest możliwe, ale tylko przez wykazanie, że Pani tato w chwili sporządzenia testamentu nie był świadomy swojej woli, bądź też wola była wyrażona nie w sposób swobodny, tj. pod wpływem przymusu, groźby.

Z uwagi na fakt, iż Pani tato nie żyje, nie ma możliwości odwołania testamentu. Co najwyżej możliwe będzie jego podważenie, ale i to będzie wymagało dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia, czy Pani tato miał świadomość treści testamentu w chwili jego sporządzenia.

Pani mama zatem nie może zmienić woli zmarłego ojca, a co najwyżej może dążyć do podważenia tego testamentu. Gdyby jej się to udało, wówczas będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, tj. każda z Pań po 1/3, a nie Pani i siostra po 1/2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Odwołanie i zmiana testamentu

Mama kilka lat temu spisała u notariusza testament, w którym powołała do całości spadku męża i wnuka, dzieląc majątek po połowie....

Bezdzietne małżeństwo - dziedziczenie po jednym z małżonków

Ja i mój mąż jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Każde z nas otrzymało w aktach darowizny nieruchomości. Ja otrzymałam od matki mieszkanie,...

Szanse podważenia wydziedziczenia

Mój ojciec po śmierci mojej mamy drugi raz się ożenił. Bez mojej wiedzy sporządził testament notarialny, w którym przepisał cały spadek żonie,...

Siostrzenic spadkobiercą, czy coś się należy drugiemu siostrzeńcowi?

Zmarła siostra mojej many, była bezdzietną wdową. Zostawiła testament, w którym uczyniła mnie swoim spadkobiercą co do całego majątku. Mam jeszcze...

Powołanie do spadku siostrzenicy na mocy testamentu

Moja ciocia (siostra mojej mamy) posiada mieszkanie, które chce mi podarować w spadku. Co musi zrobić, żeby tak się stało i czy po jej śmierci...

Formalności związane z przyjęciem spadku po małżonku na mocy testamentu

Zgodnie z odręcznym testamentem mojej zmarłej nie dawno żony jestem jej jedynym spadkobiercą, nie mieliśmy dzieci. Rodzice żony nie żyją, kilkoro...

Dziedziczenie po mężu na podstawie brytyjskiego testamentu

Mąż ma podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie, od 30 lat mieszka w Anglii, tu posiada dom. Natomiast w Polsce jest właścicielem działek...

Zapisany w testamencie majątek dla partnerki życiowej, odrzucenie spadku

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, w którym cały swój majątek przepisał swojej partnerce, z którą mieszkał w związku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »