Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po mężu na podstawie brytyjskiego testamentu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-10-08

Mąż ma podwójne obywatelstwo polsko-brytyjskie, od 30 lat mieszka w Anglii, tu posiada dom. Natomiast w Polsce jest właścicielem działek budowlanych. Ja jestem Polką. Mąż sporządził testament na moją rzecz u adwokata w Anglii. Czy ewentualna sprawa spadkowa po mężu powinna być przeprowadzona w Anglii (dom), a druga w Polsce (działki)? Czy wystarczy angielski ważny testament? Czy będzie miało zastosowanie polskie prawo spadkowe czy angielskie? Nie mamy dzieci. W Anglii małżeństwa bezdzietne dziedziczą w całości po małżonku, w Polsce nie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazywane przez Panią wątpliwości są jak najbardziej uzasadnione.

Do jurysdykcji krajowej należą sprawy spadkowe dotyczące osób, które w chwili śmierci były obywatelami polskimi, niezależnie od tego, gdzie miały miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 30 listopada 2007 r., IV CSK 256/07, LEX nr 488973). Kwestię nabycia oraz utraty obywatelstwa polskiego reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn. zm.).

Jeżeli spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, to sprawa spadkowa po nim także należy do jurysdykcji krajowej i nie ma przy tym znaczenia, czy spadkobierca był obywatelem polskim, czy też cudzoziemcem (zob. uwagi do art. 41 i 1103 odnośnie do pojęcia miejsca zwykłego pobytu).

Do jurysdykcji krajowej należą również sprawy spadkowe, jeżeli majątek spadkowy albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej. Decydujące jest przy tym, aby majątek spadkowy (jego znaczna część) znajdował się w Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 5 sierpnia 1999 r., II CKN 444/99, LEX nr 38287). Ustalenie, czy część majątku spadkowego, która znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, jest znaczna, wymaga sprawdzenia, jaki jest cały majątek spadkowy. Bez znaczenia dla jurysdykcji krajowej w omawianej sytuacji jest natomiast to, czy spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 11102 jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym jest wyłączna w zakresie, w którym rozstrzygnięcie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomości lub posiadania nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w zakresie wchodzących do spadku praw rzeczowych na terenie Polski podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich (por. postanowienia SN z dnia 9 sierpnia 2000 r., I CKN 804/00, LEX nr 51836, oraz z dnia 22 lutego 1966 r., III CR 395/65, LEX nr 420).

Sprawa spadkowa dotycząca nieruchomości położonych w Polsce podlega wyłącznie prawu spadkowemu polskiemu.

Testament sporządzony w Anglii jest wartościowym dokumentem w Polsce. Wystarczy udać się do polskiego sądu spadku. Oczywiście sąd polski nie może orzekać w sprawie nieruchomości położonych w Anglii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »