Dziedziczenie tylko przez wspólne dzieci

• Autor: Marek Gola

Chciałabym uzyskać poradę w kwestii testamentu. Jesteśmy małżeństwem od 22 lat i z tego związku mamy 2 dzieci. Dla mojego męża jest to drugie małżeństwo i z pierwszego związku ma również dwoje dzieci, które po rozwodzie pozostały z matką. Kontakt męża z dziećmi z pierwszego małżeństwa był sporadyczny, gdyż po rozwodzie wyjechał za granicę, a odkąd ożenił się ponownie i pojawiły się nasze wspólne dzieci, tj. od ponad 20 lat, jego dzieci z pierwszego małżeństwa zerwały z nim wszelki kontakt, mimo że mąż wielokrotnie próbował zbliżyć się do nich ponownie. Jesteśmy już po 60-tce, wszystkiego, co posiadamy, dorobiliśmy się w czasie trwania naszego maleństwa i mąż chciałby w tej sytuacji, aby dwójka naszych wspólnych dzieci odziedziczyła to, co po nas pozostanie. I moje pytanie brzmi: czy jest taka możliwość, jeśli tak, to jaki powinien być zapis w testamencie? Jeżeli to możliwe, to mąż chciałby uniknąć wydziedziczania dzieci z pierwszego małżeństwa, ponieważ to najpewniej trafi do sądu, na co nie chcemy narażać dzieci. Nie wchodzi też raczej w grę zachowek, ponieważ jedyne, co mamy, to dom i działka wokół niego i nie chcemy, aby nasze dzieci były zmuszone sprzedać dom, aby spłacić ewentualny zachowek.

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Dziedziczenie tylko przez wspólne dzieci

Dożywocie zamiast testamentu

Niestety nie da się uniknąć zachowku przy testamencie, bez jednoczesnego wydziedziczenia. Innymi słowy, o ile dzieci męża z pierwszego małżeństwa nie zostaną wydziedziczone, wówczas będą miały prawo dochodzić zachowku. Rozwiązaniem jest natomiast przeniesienie prawa do nieruchomości za życia na dzieci. Przeniesienie prawa nie powinno jednak nastąpić na mocy darowizny (wówczas podobnie wystąpi zachowek), lecz na mocy dożywocia.

Dożywocie jako sposób na dziedziczenie tylko przez wspólne dzieci

Korzystne z punktu widzenia Państwa byłoby zawarcie umowy dożywocia. Istotna z punktu widzenia Państwa interesu jest treść art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Zobacz również: Jak wydziedziczyć dzieci z pierwszego małżeństwa?

Umowa dożywocia

Treść prawa dożywocia, a więc zakres zobowiązania się nabywcy nieruchomości do dożywotniego utrzymania zbywcy lub bliskich mu osób, określa z reguły, i to w sposób bardzo szczegółowy, umowa dożywocia. W braku odpowiednich postanowień umownych nabywca nieruchomości zobowiązany jest do świadczeń określonych w art. 908 § 1.

Umowa dożywocia jako odpłatny i wzajemny stosunek cywilnoprawny, tj. regulujący prawa i obowiązki obydwu stron czynności prawnej. Do obliczania zachowku bierzemy bowiem pod uwagę darowizny, Umowa dożywocia jako umowa odpłatna nie jest darowizną i jako taka nie podlega zaliczeniu przy obliczaniu zachowku. Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 lipca 2006 roku (sygn. akt. VI ACa 99/2006), w którym stwierdził, iż „umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, wobec zawarcia w niej elementów z rożnych dziedzin prawa, ma niejednorodny charakter, jednakże ze względu na zakres regulacji oraz cel, jakiemu ma służyć, nie może być ona z punktu widzenia zachowku traktowana tak, jak umowa darowizny w rozumieniu przepisu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, a tylko takie darowizny doliczane są do spadku przy obliczaniu zachowku po myśli przepisu art. 993 Kodeksu cywilnego”.

Zobacz również: Czy dzieci z pierwszego małżeństwa dziedziczą po drugim mężu?

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl