Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-05-03

Zmarł tata, pomiędzy nim a mamą istniała wspólność majątkowa. Mama jest wspólnikiem spółki z o.o. Czy udziały w tej spółce – wchodzące w skład majątku wspólnego – podlegają w części przypadającej na tatę dziedziczeniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pana pytanie, należy na wstępie wyjaśnić, czy i kiedy udział małżonka w spółce należy do majątku wspólnego, czy małżonek wspólnika spółki z o.o. uzyskuje status wspólnika tylko z tego powodu, że nabycie udziału nastąpiło ze środków wspólnych małżonków.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009r. (II CSK 273/09) udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą w skład tego majątku, a wspólnikiem staje się tylko małżonek będący stroną czynności prowadzącej do nabycia udziałów.

W wyroku z dnia 20 maja 1999 r. (I CKN 1146/97) Sąd Najwyższy przyjął, że w razie nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnikiem staje się tylko ten z nich, który uczestniczy w tej czynności.

Na skutek śmierci współmałżonka wspólnika ustaje istniejąca pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, co z kolei powoduje powstanie współwłasności w częściach ułamkowych. Od tego momentu udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przynależą w odpowiednich częściach ułamkowych do każdego ze spadkobierców.

Odpowiadając więc wprost na Pańskie pytanie – jeśli między rodzicami istniała wspólność majątkowa, to po śmierci Pana taty część jego udziałów w spółce (mimo że nie był on wspólnikiem) staje się przedmiotem dziedziczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zmiana terminu rozprawy w sprawie spadkowej

Po śmierci taty moja mama, ja i brat złożyliśmy w sądzie wniosek o nabycie praw do spadku. W dniu dzisiejszym dostałam pismo...

 

Spadek, sprzedaż, darowizna – własne cele mieszkaniowe

Moje pytanie dotyczy spadku, sprzedaży i darowizny. W 2012 r. zmarł mój ojciec, nie pozostawił po sobie testamentu. W skład spadku po nim...

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po śmierci głównego lokatora

Pół roku temu zmarł nagle mój tato, który był członkiem spółdzielni mieszkaniowej i posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obawiamy...

 

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Ostatnio zmarła moja mama. Mama posiadała pieniądze na koncie oszczędnościowym. Ustanowiła mnie pełnomocnikiem oraz osobą upoważnioną do pieniędzy na tym...

Kto dostanie majątek po zmarłym ojczymie?

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Był bezdzietny i nie pozostawił testamentu. Jego rodzeństwo to dwóch żyjących braci. Kto dostanie majątek po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »