Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie z macochą, jaki udział dla dziecka?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-10

Zmarł mój ojciec. Pozostało po nim mieszkanie warte około 80 tys. zł. Ojciec miał drugą żonę. Chciałbym wiedzieć: jaki udział mi przypada, jakie są koszta postępowania spadkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż Pana matka, a pierwsza żona ojca, jest wyłączona ze spadku po tymże, albowiem ojciec zawarł nowy związek małżeński. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Innymi słowy, Pana udział uzależniony jest od ilości osób, które dziedziczyć miałyby z Panem. Z Pańskiego opisu nie wynika, czy prócz Pana ojciec miał jeszcze jakieś inne dzieci. Jeżeli do spadku powołany jest zatem tylko Pan i druga żona ojca, wówczas każde dziedziczy po ½ części. Jeżeli miałby Pan jedno rodzeństwo, wówczas każde dziedziczy po 1/3, jeżeli dwoje, wówczas każdy dziedziczy po ¼ części. Inny układ zacznie się wówczas, kiedy będzie Pan miał troje rodzeństwa, a zatem do spadku powołanych będzie 5 osób (4 dzieci i żona ojca) z czego żona dziedziczy nie mniej aniżeli ¼ części, dzieci po 3/16 części.

Należy zauważyć, że rodzice, rodzeństwo ojca wejdzie do „gry” dopiero wówczas, gdy dzieci i żona odrzucą spadek. Powyższe wynika wprost z treści art. 932 K.c., zgodnie z którym – w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Po śmierci Pana ojca, jeżeli nie złożył Pan oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od jego śmierci, dziedziczy Pan spadek.

Powinien Pan obecnie złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Opłata sądowa wynosi 50 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie ustawowe po ciotce

Byłam opiekunem faktycznym i prawnym cioci, która zmarła przed kilkoma dniami, nie pozostawiając testamentu. Ciocia była osobą bezdzietną, samotną....

 

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci

Moja mama miała indywidualne konto w jednym z banków. W chwili śmierci była mężatką, nie miała rozdzielności majątkowej. Na koncie, oprócz...

 

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat...

 

Dziedziczenie po siostrze

Sprawa dotyczy dziedziczenia po siostrze. Moja siostra zmarła, zostawiając w spadku mieszkanie spółdzielcze własnościowe wykupione przez siostrę, ona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »