Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-03

Osoba zmarła posiadała dwa mieszkania. Miała dwoje dzieci (syna i córkę) oraz wnuczkę. W testamencie zapisała jedno mieszkanie synowi, a drugie mieszkanie córce i wnuczce po 50% udziału. Syn zamierza spadek przyjąć, córka chce spadek odrzucić, wnuczka chce spadek przyjąć. Jakie skutki może spowodować odrzucenie spadku przez jednego spadkobiercę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci w formie testamentu ma na celu ominięcie przez testatora zasad dziedziczenia ustawowego. Chodzi o to, żeby możliwie najdokładniej zrealizować wolę spadkodawcy, co do jego majątku. Dlatego treść testamentu musi być odczytywana w sposób najbliższy woli spadkodawcy, a reguły dziedziczenia ustawowego wchodzą w grę jedynie wyjątkowo i w przypadkach wyraźnie przez ustawę przewidzianych. Nie ma tu zatem reguły, która ustalona została w art. 931 § 2 odnoszącym do dziedziczenia ustawowego, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (lub odrzuciło przypadający mu udział w spadku) to udział ten przypada jego dzieciom w częściach równych.

W przypadku dziedziczenia testamentowego ustawodawca postanowił, że jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą (bo np. swój udział w spadku odrzucił), to przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów (art. 965 Kodeksu cywilnego). Jest to tzw. przyrost. Oznacza on, że o ile spadkodawca wyraźnie nie zaznaczył innej swojej woli, w przypadku braku osoby, która została powołana do dziedziczenia w zbiegu z co najmniej jeszcze jedną osobą, dziedziczenie nastąpi na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu.

Ratio legis obowiązującego unormowania wyraża się w założeniu, że spadkodawca zamierzał wyłączyć dziedziczenie ustawowe co do całości lub części spadku. Dlatego przyrost nie znajduje zastosowania wtedy, gdy:

1) spadkodawca wyraźnie wyłączył jego działanie w testamencie (np. „w razie gdyby A nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, jego część ma przypaść spadkobiercy ustawowemu Z”),

2) wola wyłączenia przyrostu zostaje ustalona w drodze interpretacji testamentu,

3) w testamencie powołany jest spadkobierca podstawiony (art. 963) lub występuje podstawienie na mocy art. 964.

Przenosząc powyższe rozważania do sytuacji przedstawionej przez Pana, należy uznać, że w związku z zamiarem odrzucenia spadku przez córkę zmarłej, jej udział, czyli 50% udziału w mieszkaniu, przypadnie pozostałym dwóm spadkobiercom testamentowym, czyli synowi i wnuczce, o ile w testamencie zmarła nie napisała inaczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

Mój mąż zmarł kilkanaście lat temu, a jego wujek w ubiegłym roku. Ponieważ po wujku powinien dziedziczyć mąż, w jego miejsce wstąpił nasz syn. Mój...

 

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

 

Jak się dowiedzieć się, czy należy mi się spadek?

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy należy mi się spadek po zmarłym ojcu? Ojciec zmarł nagle miesiąc temu. Muszę przyznać, że nasze kontakty były...

 

Sprawy pogrzebowe po śmierci kuzynki taty

Zmarła moja ciocia (córka brata taty). Nie miała już żadnej bliższej niż my rodziny. Zajmujemy się teraz jej pogrzebem. Czy mój tata i pozostałe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »