Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie przez osobę spoza rodziny

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-09-30

Nie mam męża ani dzieci. Chciałabym, aby w przyszłości mój majątek odziedziczyła osoba spoza rodziny. Jakie czynności powinnam wykonać, aby tak się stało?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Pyta Pani, w jaki sposób rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli – jak rozumiem – chodzi Pani o spisanie ważnego testamentu na rzecz osoby spoza kręgu rodziny.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Gdy sporządzi Pani ważny testament, po Pani śmierci osoba wymieniona w testamencie zostanie powołana do spadku i odziedziczy Pani majątek.

Należy wskazać, iż testament można sporządzić w kilku formach. W Pani sytuacji może to być testament pisany odręcznie (przez Panią) lub testament notarialny.

Według art. 949 oraz 950 Kodeksu cywilnego:

„Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do:

  • własnoręcznego spisania treści testamentu,
  • podpisania sporządzonego pisma,
  • opatrzenia go datą.

Jest to zarówno najprostsza, jak i najtańsza metoda rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty. Tak spisany testament na kartce papieru wkłada Pani po prostu do koperty i zakleja ją. Testament będzie otwarty dopiero po Pani śmierci. Proszę mieć na uwadze, że testament nie straci na ważności, dopóki go Pani nie odwoła. Testament będzie ważny, dopóki nie zmieni Pani jego treści.

Z praktyki wynika jednak, że testament holograficzny (taki, jak opisałam powyżej) należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości takiego testamentu sąd będzie powoływał biegłego w celu zbadania jego autentyczności.

Co się tyczy z kolei testamentu notarialnego, to Kodeks cywilny nie określa wymagań formalnych, jakim ma on odpowiadać. Stwierdza tylko, że testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza to odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), a przede wszystkim do art. 79-95.

Testament notarialny jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniącym się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu.

Koszt testamentu to od 100 do 400 zł w zależności od notariusza. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana sporządzeniem testamentu notarialnego, to radziłabym skontaktować się z kilkoma notariuszami, aby porównać ceny za usługę.

W testamencie zarówno odręcznym, jak i notarialnym może Pani wskazać, że np. do dziedziczenia całego swego majątku powołuje Pani osobę X lub też rozdysponować poszczególne składniki Pani majątku (np. mieszkanie, samochód, pieniądze na rachunku bankowym) na konkretnych spadkobierców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak uzyskać postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego?

Postępowanie o zwrot nieruchomości w urzędzie państwowym zostało zawieszone z uwagi na śmierć jednego ze spadkobierców i na brak...

Podważenie ważności testamentu napisanego ręcznie

Nasza mama w 2009 r. zachorowała na raka złośliwego. Była przerażona swoim stanem i do tego zmuszona do kosztownego leczenia, więc na życie...

Procentowy podział spadku w testamencie

Tata (który był wdowcem) zmarł dwa miesiące temu. Majątek, tj. mieszkanie własnościowe (bez księgi wieczystej) i działkę podzielił między nas...

Testament ustny jako szczególna forma testamentu

Moja ciocia zmarła kilka lat temu. Przy jej śmierci byłam ja, moja siostra oraz brat mojego męża. Ciocia sporządziła testament ustny w obecności wyżej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »