Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-12

Niedawno zmarła moja żona. Mieliśmy zgromadzone środki finansowe na kontach wspólnych, a ja dodatkowo posiadam konto własne. Czy środki na moim koncie imiennym wchodzą do spadku? Czy mogę aktualnie dokonywać operacji finansowych na tym koncie? Dodam, że oprócz mnie w podziale spadku mają udział nasze dzieci.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż reguły postępowania związane ze śmiercią współmałżonka będącego jednocześnie współwłaścicielem lub właścicielem konta określone są w ustawie Prawo bankowe oraz bezpośrednio w umowie rachunku bankowego, jak i w związanym z nią regulaminie. Zwykle bank po uzyskaniu informacji o śmierci współwłaściciela konta, blokuje konto do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Połowa środków z konta może zostać wtedy przeksięgowana na indywidualne konto drugiego współmałżonka. Nie jest to jednak regułą i banki mogą te sprawy regulować nieco odmiennie.

Zgodnie z art. 51a Prawa bankowego, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Tak samo każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zatem, jeżeli był Pan współwłaścicielem konta, to – jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowiła inaczej – może Pan zarówno wypłacić pieniądze, jak i zlikwidować konto.

Należy jednakże pamiętać, że połowa środków zgromadzonych na rachunku bankowym w momencie śmierci Pana żony będzie podlegać dziedziczeniu, tym bardziej że są jeszcze inni spadkobiercy oprócz Pana.

Zaznaczenia wymaga, że w razie śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z rachunku kwotę wydatkowaną na koszty jego pogrzebu. Bank powinien wypłacić te pieniądze osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów. Jeżeli więc przedstawi Pan takie rachunki, bank nie powinien robić tu problemów. Kwota ta nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku (art. 55 Prawa bankowego).

Z kolei co się tyczy środków zgromadzonych na Pana osobistym koncie to połowa z nich wchodzi do spadku po Pana żonie w sytuacji, gdy zostały one zgromadzone podczas trwania małżeństwa z majątku wspólnego (np. wynagrodzenia za pracę).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie przez współmałżonka

Moja ciotka niedługo wychodzi za mąż. Wcześniej jednak sporządziła testament, w którym swoje mieszkanie zapisała mojej córce. W związku...

Zajęcie mieszkania przez wnuczkę, gdy dziedziczą dzieci

Mama zmarła pod koniec ubiegłego miesiąca i zostało po niej mieszkanie. Jest nas troje rodzeństwa: dwie siostry i brat. Córka brata zajęła to...

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Jestem jednym z wielu spadkobierców i z jakiegoś powodu właśnie mnie urząd wybrał i przysyła upomnienia, abym wnosił opłaty za...

Jak toczy się postępowanie spadkowe?

Niedawno zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu. Razem z mamą prowadzili gospodarstwo rolne. Oprócz mnie są jeszcze dwie siostry (tylko ja mam...

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Odziedziczyłam wraz z siostrami mieszkanie po rodzicach. Siostry chcą je sprzedać w tym roku. Mieszkanie chciałaby moja córka. Co mogę zrobić, aby...

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła...

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »