Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie testamentowe – czy można zablokować spadek?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-28

Nasza matka jest osobą w podeszłym wieku i z wieloma dolegliwościami. Jest nas dwoje rodzeństwa ja i siostra. Przez cały czas ja razem z moją partnerką opiekuję się i pomagam finansowo mamie. Mama chciałaby spisać testament, ale pojawiły się trudności z siostrą. Było od początku mówione, że matka przepisze na mnie majątek, a ja wypłacę siostrze zachowek. Tymczasem siostra doszła do wniosku, że chce swoją część spadku, że nie chce zachowku. Czy może ona zablokować spadek?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę Pana uspokoić – córka spadkodawczyni nie ma żadnych możliwości prawnych, aby, jak Pan to ujął – „zablokować spadek”. Dziedziczenie testamentowe polega na tym, iż na podstawie testamentu sporządzonego przez testatora (osobę, która rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci) dokonuje się przekazania swojego majątku na rzecz spadkobierców. Testator sam decyduje, co komu przekaże i w jakiej części. Powyższe oznacza, że córka spadkodawczyni nie ma żadnego wpływu na to, komu jej matka przekaże spadek i w jakiej wysokości. O tym decyduje tylko i wyłącznie osoba, która sporządza testament na wypadek swojej śmierci. Tak więc córka spadkodawczyni może coś otrzymać w spadku, ale może również nie otrzymać nic, jeżeli jej matka nie powoła jej do dziedziczenia w testamencie a w zamian za to do całego spadku powoła np. syna. Wówczas córce spadkodawczyni będzie należał się tzw. zachowek.

 

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

 

Według § 2 art. 991 K.c. „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

Córka spadkodawczyni nie ma możliwości zablokować sporządzenia testamentu o takiej treści, jaką będzie sobie życzyła jej matka, jednakże po śmierci matki może chcieć doprowadzić do unieważnienia testamentu.

 

Istnieje możliwość podważenia ważności testamentu, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek z art. 945 § 1 K.c. Mianowicie testament nie jest ważny, jeżeli został sporządzony:

 

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
  • pod wpływem groźby.

 

Zgodnie z art. 945 § 2 K.c.: „na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku”.

 

Powyższe oznacza, że córka spadkodawczyni może starać się podważyć treść testamentu po śmierci swojej matki tylko wówczas, gdy ma ona dowody, że podczas sporządzania testamentu miała miejsce któraś ze wskazanych powyżej przesłanek. Z praktyki mogę Panu powiedzieć, że testament podważyć jest bardzo trudno i trzeba mieć naprawdę mocne dowody, żeby tego dokonać.

 

Ze swojej strony proponuję, aby spadkodawczyni sporządziła testament przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego – art. 2 § 2 Prawa o notariacie stanowi, że czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Dokument ten, sporządzony w przepisanej formie, stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.). Zaprzeczenie może nastąpić tylko w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 252 K.p.c., tzn. strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić.

 

Należy też dodać, że forma aktu notarialnego daje podmiotowi dokonującemu danej czynności prawnej wysoki stopień pewności wywołania skutków prawnych zamierzonych przez niego. Sporządzenie dokumentu przez notariusza, który działa jako osoba zaufania publicznego (art. 2 § 1 Prawa o notariacie), powinno stanowić gwarancję zachowania wszystkich wymagań dotyczących dokonywanej czynności, zarówno odnoszących się do treści, jak i formy.

 

Ponadto z Prawa o notariacie wynika obowiązek notariusza czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne (art. 80 § 2).

 

Reasumując, córka spadkodawczyni nie ma żadnych możliwości prawnych, aby w jakikolwiek sposób wpłynąć na ostatnią wolę swej matki. Tę decyzję samodzielnie podejmuje spadkodawczyni i może swój majątek zapisać komu tylko chce. Jeżeli córka nie otrzyma nic w testamencie, wówczas po śmierci matki będzie należał jej się zachowek od osoby, która spadek po matce odziedziczy. Córka spadkodawczyni będzie miała po śmierci jej matki również możliwość podważenia testamentu pod warunkiem, że będzie miała dowody, iż zaszła któraś z opisanych przeze mnie przesłanek nieważności testamentu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »