Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-26

Mam syna i wnuczkę po zmarłej córce. Moja żona nie żyje. Jaki udział w spadku po mojej śmierci otrzymają syn i wnuczka według obowiązujących przepisów prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle prawa rozróżniamy dwie możliwości dziedziczenia po śmierci spadkodawcy: testament i dziedziczenie ustawowe. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, co oznacza, że gdy zmarły pozostawi testament dziedziczenie odbywa się zgodnie z zapisami testamentu. Dopiero w sytuacji, jeżeli zmarły nie sporządził za życia testamentu, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. Jeżeli zatem chciałby Pan po swojej śmierci ustanowić swoim spadkobiercą konkretną osobę lub osoby albo też przekazać komuś konkretny przedmiot ze swojego majątku (ruchomości, nieruchomości), wówczas najlepiej jest sporządzić testament. Wówczas dziedziczyć będzie tylko osoba/osoby wskazane przez Pana w testamencie i nikt poza tym. Najbezpieczniejszą metodą sporządzenia testamentu jest dokonanie tego u notariusza w formie aktu notarialnego. Będzie miał Pan wówczas pewność, że testament będzie ważny i prawidłowo sformułowany. Jeżeli jednak nie zdecyduje się Pan na sporządzenie testamentu, wówczas po Pana śmierci będzie miało miejsce dziedzicznie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”. Z kolei zgodnie z § 2 tego przepisu, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Jak zatem wynika z powyższego przepisu, po Pana śmierci do dziedziczenia zostaną powołane Pana dzieci. Odziedziczą one cały Pana majątek po połowie. Z uwagi na to, że Pana córka nie żyje, w jej miejsce do dziedziczenia po Panu wejdzie Pana wnuczka (córka córki), która odziedziczy cały udział w spadku przypadający Pana córce.

Reasumując, udział Pana syna i wnuczki w spadku po Pana śmierci wyniesie po połowie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Problem ze spadkiem

W 2002 roku zmarła nasza mama. Rok później odbyła się sprawa spadkowa. Wniosek został złożony w związku z dziedziczeniem mieszkania. Na sprawie...

 

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła...

 

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy...

 

Dziedziczenie testamentowe – czy można zablokować spadek?

Nasza matka jest osobą w podeszłym wieku i z wieloma dolegliwościami. Jest nas dwoje rodzeństwa ja i siostra. Przez cały czas ja razem z moją partnerką...

 

Odzyskanie spadku

Jestem jedynym spadkobiercą po mojej zmarłej siostrze, co potwierdza sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Prawdopodobnie siostra...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »