Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-06-27

Właśnie dowiedziałam się, że 14 lat temu tata podżyrował pożyczkę szwagra. Tata nie żyje od 2 lat. Szwagier wyjechał za granicę i nie płaci długów. Nie widziałam go ponad 15 lat, nie mam pojęcia, gdzie przebywa. Po śmierci taty przyjęłam spadek. Czy muszę spłacać dług szwagra? Czy możliwe jest dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa jego prawa i obowiązki (w tym obowiązki wykonania zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązań).

 

Definitywne nabycie praw i obowiązków zmarłego następuje po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku lub w przypadku braku złożenia oświadczenia – po upływie 6 miesięcy od chwili powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy.

 

Jak stanowi Kodeks cywilny:

 

„Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

 

„Art. 925. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”.

 

„Art. 924. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

 

Do obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobiercę, należą również obowiązki wynikające z poręczenia (potocznie nazywanego podżyrowaniem) przez spadkodawcę czyjegoś długu.

 

Niestety jest Pani odpowiedzialna za zobowiązania wynikające z poręczenia przez tatę długu szwagra.

 

Poręczyciel jest odpowiedzialny solidarnie z dłużnikiem, co oznacza, iż wierzyciel – zamiast dochodzić zwrotu długu od dłużnika – może od razu żądać od poręczyciela spłaty całego długu. Poręczycielowi, który spłacił dług, przysługuje roszczenie zwrotne do dłużnika o zwrot spłaconego długu.

 

Poręczycielowi przysługują te same uprawnienia, co dłużnikowi – w tym prawo odmowy spłaty długu lub jego rat w przypadku ich przedawnienia.

 

Doradzam więc zapoznać się z historią długu, terminem jego wymagalności (terminem wymagalności jego rat) i w przypadku stwierdzenia, iż doszło do przedawnienia, może Pani odmówić spłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Mój wuj dostał wyrok – miał spłacić zadłużenie wobec wspólnika. Wuj posiadał własnościowe mieszkanie spółdzielcze, w którym jestem zameldowany i...

 

Przedłużenie terminu na odrzucenie spadku

Mój mąż otrzymał spadek, który odrzucił. Złożył też wniosek o pozwolenie na odrzucenie spadku przez nasze małoletnie dzieci; niestety nawet jeśli sąd...

 

Odmowa zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego

Sąd rodzinny odmówił zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego (naszego syna), uzasadniając to faktem, że wartość spadku może...

 

Kiedy można uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Moja matka zmarła ok. 30 lat temu; ojciec pięć lat temu. Jestem jedynaczką. Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia? Czy mogę się zwrócić do notariusza?...

 

Skuteczne zrzeczenie się spadku

Moja żona dowiedziała się, że dziedziczy po bracie jej babci. Spadek to jednak same długi, więc postanowiliśmy się go zrzec. Podczas rozprawy okazało się,...

 

W którym momencie można odrzucić spadek?

Półtora roku temu zmarła siostra mojej teściowej. Jej dzieci odrzuciły spadek. Podczas później toczącej się sprawy spadkowej spadek odrzuciło też...

 

Odpowiedzialność dorosłych dzieci za długi rodziców

Czy i jaka odpowiedzialność ciąży na dorosłych dzieciach za długi ich rodziców? Czy może się tak zdarzyć, że kiedy rodziców by zabrakło...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »