Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-06-27

Właśnie dowiedziałam się, że 14 lat temu tata podżyrował pożyczkę szwagra. Tata nie żyje od 2 lat. Szwagier wyjechał za granicę i nie płaci długów. Nie widziałam go ponad 15 lat, nie mam pojęcia, gdzie przebywa. Po śmierci taty przyjęłam spadek. Czy muszę spłacać dług szwagra? Czy możliwe jest dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa o obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobiercę

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa jego prawa i obowiązki (w tym obowiązki wykonania zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązań).

 

Definitywne nabycie praw i obowiązków zmarłego następuje po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku lub w przypadku braku złożenia oświadczenia – po upływie 6 miesięcy od chwili powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy.

 

Jak stanowi Kodeks cywilny:

 

„Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

 

„Art. 925. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”.

 

„Art. 924. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”.

 

Do obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobiercę, należą również obowiązki wynikające z poręczenia (potocznie nazywanego podżyrowaniem) przez spadkodawcę czyjegoś długu.

 

Solidarna z dłużnikiem odpowiedzialność poręczyciela 

Niestety jest Pani odpowiedzialna za zobowiązania wynikające z poręczenia przez tatę długu szwagra.

 

Poręczyciel jest odpowiedzialny solidarnie z dłużnikiem, co oznacza, iż wierzyciel – zamiast dochodzić zwrotu długu od dłużnika – może od razu żądać od poręczyciela spłaty całego długu. Poręczycielowi, który spłacił dług, przysługuje roszczenie zwrotne do dłużnika o zwrot spłaconego długu.

 

Poręczycielowi przysługują te same uprawnienia, co dłużnikowi – w tym prawo odmowy spłaty długu lub jego rat w przypadku ich przedawnienia.

 

Doradzam więc zapoznać się z historią długu, terminem jego wymagalności (terminem wymagalności jego rat) i w przypadku stwierdzenia, iż doszło do przedawnienia, może Pani odmówić spłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki