Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-11-13

Mój wuj dostał wyrok – miał spłacić zadłużenie wobec wspólnika. Wuj posiadał własnościowe mieszkanie spółdzielcze, w którym jestem zameldowany i mieszkam do dnia dzisiejszego. W pewnym momencie wuj postanowił darować mieszkanie swojej matce (a mojej babce). W 2007 r. zmarła moja babka. Na mocy orzeczenia sądu prawo do lokalu po zmarłej odziedziczyli: wuj, ciotka oraz moja matka. Miesiąc temu zmarł wuj. Nie zdążył przed śmiercią spłacić swojego długu. Czy komornik może prowadzić egzekucję ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Czy mogę zostać eksmitowany? Co będzie ze spadkiem po wuju?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z informacji przedstawionych w pytaniu wynika, że od dnia śmierci Pana babki do momentu śmierci wuja mieszkanie było przedmiotem własności trzech osób: wuja, ciotki i Pana matki. Każda z tych osób posiadała udział w prawie do mieszkania w wysokości 1/3 części.

Z chwilą śmierci wuja owe długi przechodzą na spadkobierców zmarłego. Jeżeli wuj miał żonę i dzieci, to długi przeszły na żonę i dzieci – spadek przechodzi na nich na podstawie art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.).

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jeżeli istnieją wymienieni w art. 931 K.c. spadkobiercy, to komornik od nich będzie dochodził nieściągniętych zobowiązań wuja.

W przypadku gdy wuj nie miał dzieci i żony lub miał tylko żonę, to spadek – z mocy ustawy – dziedziczy również rodzeństwo wuja, tj. Pana matka i ciotka. W tej sytuacji komornik również do nich będzie kierował żądanie spłaty zadłużenia.

Spadkobiercy – poza długami – dziedziczą po wuju również jego udział w prawie do mieszkania. Jeżeli spadkobiercy nie będą spłacać długów wuja, to komornik może prowadzić egzekucję z wchodzącego do masy spadkowej udziału w prawie do mieszkania.

Możliwość prowadzenia egzekucji z udziału wynika z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Art. 172. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym”.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 listopada 2004 r. (I ACa 348/04): „Dopuszczalna jest egzekucja z ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego”.

W praktyce egzekucja z ułamka w prawie do mieszkania spółdzielczego jest rzadko spotykana, gdyż komornikom niezwykle trudno jest znaleźć kupca na taki udział. Teoretycznie, gdyby znalazł się kupiec, zostałby on jedynie współuprawnionym do mieszkania z udziałem 1/3. Nie dawałoby mu to prawa do żądania Pana eksmisji wbrew woli pozostałych udziałowców, tj. Pana matki i ciotki. Nie wierzę, by egzekucja z udziału przyniosła komornikowi pozytywny rezultat.

Co do samego spadku – dla spadkobierców najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie należy złożyć w terminie 6 miesięcy od daty śmierci wuja. Ponieważ wuj zmarł miesiąc temu, istnieje jeszcze taka możliwość. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego do wysokości wartości nabytego spadku. Oświadczenie należy złożyć przed notariuszem lub sądem spadku, tj. sądem rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wuja.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Długi w banku a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku , żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi...

 

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców? Jak wygląda sytuacja, gdy oni nie spłacają np. swoich kredytów? Czy ja jestem zobowiązany do uregulowania...

Prawo do mieszkania po mamie

Moi rodzice mieli wspólne mieszkanie. Mama zmarła w 2011 r. W tym samym roku złożyłam wniosek o stwierdzenie praw do spadku i otrzymałam decyzję, iż do...

 

Nieodrzucenie spadku i spłata wysokich długów

W 2007 r. zmarł mój ojciec, z którym od lat 80. nie miałam kontaktu, bo zostawił mnie i mamę. Ponieważ nie otrzymałam żadnego spadku, nie...

 

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel...

 

Zobowiązania spadkobierców wobec poręczyciela kredytu osoby zmarłej

W tym roku zmarł mój tata. Dziedziczę po nim ja i moich dwóch braci oraz druga żona taty. Tata pozostawił po sobie zarówno aktywa jak i pasywa...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »