Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekwowanie długów spadkowych tylko od jednego dziecka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-02-06

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie same długi, które wraz z rodzeństwem (i naszymi dziećmi) odrzuciliśmy w sądzie. Tylko jeden brat zignorował sprawę. Rozumiem więc, że egzekwowanie długów będzie tylko od jednego dziecka rodziców (brata). Niestety brat nie pracuje, nic nie posiada. Czy wierzyciele będą obciążać tymi długami rodzeństwo spadkobiercy?

Nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek oprócz brata odpowiadał za jego długi, w tym te odziedziczone po ojcu. Dopóki brat żyje to tylko on, racji tego, że spadku nie odrzucił, odpowiada za długi ojca. Jak ustrzec się jednak przed tym, by nie dziedziczyć długów po śmierci brata? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, na mocy której potencjalny spadkobierca zrzeka się dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy. Umowę tę zawierają z jednej strony potencjalny spadkobierca ustawowy, z drugiej zaś – jego przyszły spadkodawca.

Jak zatem Pani widzi, żeby zrzec się dziedziczenia za życia Pani brata musi między Pani i nim zostać spisana umowa notarialna.  Zrzeczenie się dziedziczenia nie pozbawia zrzekającego się zdolności dziedziczenia.  Obejmuje ono, jak już napisałam, jedynie dziedziczenie ustawowe. Nie wyłącza zatem dziedziczenia testamentowego przez zrzekającego się. Zrzekający się może dziedziczyć na podstawie testamentu sporządzonego zarówno przed, jak i po zrzeczeniu się dziedziczenia (tak: uchwała Sądu Najwyższego z 15 maja 1972 r., sygn. akt II CRN 38/84, OSN 1972, Nr 11, poz. 197). Może też stać się zapisobiorcą testamentowym.

Skutki niezachowania przewidzianego w art. 1048 K.c. wymogu formy aktu notarialnego określa art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego (nieważność bezwzględna).

W każdym jednak przypadku umowa o zrzeczenie się dziedziczenia działa na korzyść jakichś osób (innych spadkobierców ustawowych lub spadkobierców testamentowych). Dopuścić więc trzeba możliwość uzależnienia skuteczności zrzeczenia się dziedziczenia od tego, czy ze zrzeczenia się dziedziczenia odniesie korzyść określona osoba.

Art. 1049 Kodeksu cywilnego stanowi, że:

„§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

Zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutki prawne w chwili śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku). Zrzekający się lub jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Nie mają też prawa do zachowku po spadkodawcy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zrzeczenie się dziedziczenia jest najskuteczniejszym sposobem, aby nie dziedziczyć długów po śmierci Pani brata. Zrzeczenie następuje w drodze umowy, stąd też do jej zawarcia niezbędna jest wola Pani brata. Zrzec się dziedziczenia można więc w każdym czasie, a termin końcowy wyznacza chwila otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jeżeli nie uda się Pani zrzec się dziedziczenia za życia brata, to po jego śmierci może Pani spadek po nim odrzucić, tak jak zrobiła to Pani po ojcu.

Tak jak pisałam, dopóki brat żyje, nie ma takiej możliwości prawnej, aby Pani odpowiadała za długi zmarłego ojca. Jeżeli zwróci się do Pani jakiś wierzyciel ojca, to wystarczy, że poinformuje go Pani o tym, że spadek po ojcu odrzuciła, i prześle kopię oświadczenia o odrzuceniu spadku. To chroni Panią w 100% przed długami. Nie ma tu znaczenia, czy brat posiada majątek na spłatę zadłużenia ojca, czy też nie. Pani odrzuciła spadek i długi spadkowe już Pani nie dotyczą, nie dotyczą też Pani dzieci, jeżeli spadek one też odrzuciły.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Niepokojący spadek sprzed lat

Mieszkam od lat za granicą. W 2009 r. zmarła moja mama, z którą od 2005 r. nie miałam żadnego kontaktu. Teraz dostaję pismo do sądu w sprawie...

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?

Zmarł mój teść*. Był rozwiedziony z teściową od 30 lat. Czy w tym przypadku muszę z całą rodziną odrzucić spadek, aby po nim nie...

Przedawnienie długu po zmarłej babci

Jestem spadkobierczynią babci razem z ciotką, spadek został przez nas przyjęty u notariusza. Do ciotki zadzwoniła kobieta z firmy windykacyjnej...

Kto musi odrzucić spadek po krewnym?

Niedawno zmarł krewny z mojej rodziny. Pozostawił same długi. Spadek odrzucili rodzice, następna w kolejności do dziedziczenia jestem ja. Czy wraz...

Kredyt zmarłej żony spłacany z emerytury

Zmarła moja żona emerytka, a miała kredyt z banku, gdzie wpływała jej emerytura. Czy mam powiadomić bank o jej śmierci, czy też nic nie...

Dobrodziejstwo inwentarza a brak majątku

Zmarła mi mama, która miała zaciągnięty kredyt w banku. Czy możemy (ja i dwie siostry) przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli...

Wkład mieszkaniowy a długi po zmarłym

Od 20 lat jestem po rozwodzie. Z małżeństwa mamy dwie córki. Dowiedziałam się o śmierci byłego męża. W trakcie trwania małżeństwa...

Nierozliczone długi z ojcem a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy mój ojciec odebrał sobie życie. Mieliśmy nierozliczone długi, bo wcześniej sprzedał moją działkę w Polsce, nie rozliczywszy się ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »