Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formalności spadkowe

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-12-18

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Rodzice byli małżeństwem, posiadali własnościowe mieszkanie i mieli wspólność majątkową. Obecnie tata mieszka w tym mieszkaniu. Jestem synem i mam siostrę. Wszyscy jesteśmy pełnoletni. Proszę o wyjaśnienie sposobu postępowania w sprawie spadkowej. Wiem, że można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub przeprowadzić sprawę u notariusza. Jeżeli chodzi o sąd, to ile trzeba wypełnić wniosków i czy wszędzie muszą być oryginały poszczególnych aktów (zgonu, urodzenia, małżeństwa)? Jeżeli jest zgoda w podziale spadku po mamie, to czy wszystko można zakończyć na jednej rozprawie? Jakie są terminy na zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu o przyjęciu spadku? Czy konieczne jest dokonanie zmian w księdze wieczystej i dlaczego? Czy ewentualnie są jeszcze jakieś formalności, które należy dopełnić? W którym momencie spadkobierca staje się właścicielem? Czy w ogóle przeprowadzanie sprawy spadkowej jest konieczne i czym ewentualnie grozi pozostawieniem jej nierozwiązanej na kilka lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytania.

Jeżeli chodzi o sąd, to ile trzeba wypełnić wniosków i czy wszędzie muszą być oryginały poszczególnych aktów (zgonu, urodzenia, małżeństwa)?

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym może wnieść każdy ze spadkobierców. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wniosek taki powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestnicy postępowania);
 • imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce (miejscowość) jego śmierci oraz jego ostatnie miejsce stałego zamieszkania;
 • akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego – muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy (oryginały). Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli jeszcze spadku między spadkobierców, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.

Jeżeli jest zgoda w podziale spadku po mamie, to czy wszystko można zakończyć na jednej rozprawie?

Tak, jak najbardziej. Sąd powinien dokonać podziału według Państwa zgodnego wniosku. Może Pan złożyć jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i zgodny dział spadku, co przyspieszy całe postępowanie spadkowe.

Jakie są terminy na zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu o przyjęciu spadku?

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobierca powinien zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego.

Po śmierci Pana ojca będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku ze spadku. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, małżonka, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli zatem spadkobierca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, to nie będzie musiał płacić żadnego podatku. Takie zgłoszenie do urzędu skarbowego powinien złożyć każdy ze spadkobierców. Jeśli spadkobierca nie złoży w terminie takiego oświadczenia, to trzeba będzie się liczyć z zapłatą podatku.

Czy konieczne jest dokonanie zmian w księdze wieczystej i dlaczego?

W przypadku odziedziczenia nieruchomości lub uzyskania tytułu do nieruchomości w inny sposób na drodze sądowej (np. sądowego zniesienia współwłasności) – trzeba dokonać aktualnego wpisu w księdze wieczystej. Bez tego można mieć problem próbując sprzedać, lub w inny sposób korzystać z nieruchomości. Często sąd sam z własnej inicjatywy wzywa do złożenia takiego wniosku o wpis, pod rygorem grzywny. Dokonać zmian w księdze wieczystej nieruchomości można już po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia aktu dziedziczenia.

Czy ewentualnie są jeszcze jakieś formalności, które należy dopełnić?

W Pana konkretnej sytuacji należy przeprowadzić:

 1. stwierdzenie nabycia spadku (ewentualnie dział spadku - o ile spadkobiercy chcą wyjść ze współwłasności) w sądzie lub u notariusza
 2. zgłosić nabycie spadku do Urzędu skarbowego
 3. dokonać zmian w księdze wieczystej nieruchomości

W którym momencie spadkobierca staje się właścicielem?

Właścicielami nieruchomości spadkobiercy stają się de facto wraz ze śmiercią spadkodawcy, jednakże prawo do spadku należy potwierdzić przeprowadzając sprawę spadkową. Dopiero postanowienie sadu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem urzędowym potwierdzającym prawo do spadku po spadkodawcy.

Czy w ogóle przeprowadzanie sprawy spadkowej jest konieczne i czym ewentualnie grozi pozostawieniem jej nierozwiązanej na kilka lat?

Ustawodawca nie określił terminów, kiedy ma być przeprowadzona sprawa spadkowa, jak i również nie ma żadnej odpowiedzialności za nieuregulowanie sprawy spadkowej. Sprawę spadkową można przeprowadzić nawet po wielu latach po śmierci danej osoby. Ale wcześniej czy później spadkobiercy (lub zainteresowane osoby) będą musieli taką sprawę przeprowadzić. Po kilkunastu latach załatwienie sprawy może być bardziej skomplikowane, np. mogą umrzeć spadkobiercy po spadkodawcy, nie załatwiwszy sprawy spadkowej za życia, a wtedy udział, który im przypadał, przypada ich spadkobiercom, którzy mogą np. nie być zainteresowani polubownym załatwieniem sprawy albo mieszkają zagranicą albo miejsce ich zamieszkania jest nieznane itp., itd. W takich sytuacjach sprawy ciągną się nawet latami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odzyskanie spadku

Jestem jedynym spadkobiercą po mojej zmarłej siostrze, co potwierdza sporządzony u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Prawdopodobnie siostra...

 

Inne prawo spadkowe z lat 70.

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą...

 

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się,...

 

Opieka po zrzeczeniu się dziedziczenia

Kilkanaście lat temu zmarł ojciec, a my, jego dzieci przy otwarciu testamentu zrzekliśmy się zachowku na rzecz mamy, aby miała swój kąt. W 2003 r. na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »