Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdy spadkobierca nie wie, co dziedziczy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-04-10

Jakich formalności powinienem dokonać, aby przyjąć spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza? Matka nie żyje, jestem jedynakiem. Ruchomości są mi znane, jest też niewielki ubezpieczony kredyt. Co do nieruchomości, to nie wiem, co konkretnie dziedziczę. Wiem, że są jakieś działki, które były wspólną własnością mojego ojca i jego rodzeństwa. Niestety nie mam żadnych dokumentów. Czy powinienem przedstawić spis inwentarza? Kto powinien go sporządzić? Od czego powinienem zacząć?

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Jako spadkobierca po swoim ojcu ma Pan prawo do złożenia w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się Pan o podstawie swego powołania do spadku (w tej sytuacji będzie to zapewne data śmierci ojca) – oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku*. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Może Pan przygotować dokumenty w postaci: aktu małżeństwa rodziców, aktu zgonu ojca, aktu zgonu mamy, swego aktu urodzenia – i udać się do notariusza. Tam złoży Pan oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz każe notariuszowi sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci ojca), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Te dwie czynności spowoduję, że:

  1. uzyska Pan potwierdzenie swego prawa do spadku po ojcu,
  2. przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, wydaje postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.

Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Powinien Pan po przyjęciu spadku i uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia zwrócić się do sądu z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza spadkowego.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza. Innym organem, jest urząd skarbowy (komornik skarbowy).

Spisania majątku ruchomego w toku sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. 2. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole z podaniem przyczyny odmowy lub niemożności podpisania. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków prawnych przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego( nie ogranicza odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe).

Do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Komornik dokonujący spisu inwentarza ustala z urzędu, jakie przedmioty powinny być wciągnięte do spisu.

W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują.

Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy. Nie dotyczy to przedmiotów złożonych do depozytu sądowego.

W razie ujawnienia majątku lub długu niewciągniętego do spisu inwentarza może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza. W wypadkach, w których z mocy ustawy postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o uzupełnieniu spisu wydaje się również z urzędu.

Co do nieruchomości powinien Pan zacząć od uzyskania poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Ten dokument da Panu prawo do oficjalnego ubiegania się o informacje co do nieruchomości mogących stanowić spadek po ojcu a zarazem jest podstawą do wpisu Pana do ksiąg wieczystych w miejsce ojca( jak właściciela lub współwłaściciela).

Może Pan zwrócić się do starostwa (wydziały geodezji) o informacje, czy Pana ojciec był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (jakich i gdzie).

W urzędzie gminy (miasta) może Pan dowiedzieć się, czy ojciec był podatnikiem podatku od nieruchomości – co pozwoli na wstępne ustalenie, od jakich nieruchomości i gdzie położonych płacił ten podatek.

Należałoby sprawdzić dokumenty ojca, jakie po nim pozostały.

*Opis sprawy z marca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »