Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grunt dzierżawiony od gminy a spadek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-01-04

Moi rodzice przed laty wydzierżawili grunt od gminy. Postawili na nim mały garaż za własne środki. Z uwagi na wiek w 2008 r. sprzedali ten garaż – ale kupujący nie potwierdził tego notarialnie. Urząd nie chciał dokonać przepisania gruntu. Nasi rodzice zmarli. Co ze spadkobraniem tego gruntu i ewentualnie garażu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście skoro umowa sprzedaży garażu nastąpiła bez zachowania aktu notarialnego, to do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nie doszło.

Zgodnie bowiem z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Tak więc w wyniku zwykłej formy pisemne rzeczywiście doszło do zbycia garażu jako rzeczy ruchomej o ile nie jest on trwale z gruntem związany a nie doszło do zbycia nieruchomości, jeśli jednak jest to garaż wybudowany w postaci budynku, to jest on tzw. częścią składową budynku i dzieli los prawny gruntu, czyli zarówno nieruchomość, jak i ów garaż stanowią Państwa własność jako współwłaścicieli w drodze spadkobrania. Pisze Pani, że garaż został wybudowany, więc w mojej ocenie ta druga sytuacja jest prawidłowa – jesteście Państwo właścicielami i gruntu i budynku. Wyjaśnię jeszcze, że budynek jest trwale związany z gruntem, gdy usadowiony jest na fundamentach. Zatem nie będzie trwale związany z gruntem na przykład drewniany budynek letniskowy bez fundamentów, czy też barak budowlany.

Zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Oznacza to, że żadne z tych prawa ani prawo użytkowania wieczystego gruntu ani prawo własności budynku nie może zostać samodzielnie przeniesione na inną osobę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2003 roku, sygn. akt II CKN 1155/00, stanowiąc, że umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, która nie zawiera postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków, jest nieważna. Tak więc jeśli budynek ma fundamenty możecie umowa jest nieważna i jesteście Państwo nadal właścicielami garażu.

W takiej sytuacji są 2 możliwe rozwiązania: albo porozumiecie się Państwo z użytkownikiem garażu żądając zawarcia umowy, a formie aktu notarialnego co do prawa użytkowania wieczystego wraz z garażem, i taką zawrzecie, albo zażądacie zwrotu garażu (w rezultacie trzeba byłoby oddać pieniądze wpłacone rodzicom) i trzeba to zrobić przed upływem lat 30 od sprzedaży, bo potem nastąpi zasiedzenie, czyli nabycie własności przez użytkownika garażu.

Jeśli jest to tylko blaszak niepołączony z gruntem, możecie Państwo żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w postaci czynszu dzierżawnego, bo oczywistym jest, że skoro osoba ta korzysta z garażu, to musi korzystać także z Państwa gruntu, jeśli nabywca nie zapłaci dobrowolnie, będzie trzeba tego dochodzić przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Opieka po zrzeczeniu się dziedziczenia

Kilkanaście lat temu zmarł ojciec, a my, jego dzieci przy otwarciu testamentu zrzekliśmy się zachowku na rzecz mamy, aby miała swój kąt. W 2003 r. na...

 

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?

Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących działek, po środku których jest droga dojazdowa do nich. Chciałem to od gminy odkupić, żeby dokonać scalenia...

 

Bezpieczne decyzje po śmierci mamy

Trzy miesiące temu zmarła moja mama. Spadkobiercami są: ojciec, ja i mój brat. Rodzice mieli wspólny majątek. Jak zgłosić przyjęcie spadku i jaka...

 

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?

Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie, które było współwłasnością. Po śmierci męża części spadkowe odziedziczyły nasze małoletnie dzieci. Po...

 

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

 

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu

Ja i moje rodzeństwo to 8 osób. Rodzice mieli przekazać mi i jednemu z braci swój dom – miało im to zapewnić im opiekę na stare lata....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »