Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Grunt dzierżawiony od gminy a spadek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-01-04

Moi rodzice przed laty wydzierżawili grunt od gminy. Postawili na nim mały garaż za własne środki. Z uwagi na wiek w 2008 r. sprzedali ten garaż – ale kupujący nie potwierdził tego notarialnie. Urząd nie chciał dokonać przepisania gruntu. Nasi rodzice zmarli. Co ze spadkobraniem tego gruntu i ewentualnie garażu?

Rzeczywiście skoro umowa sprzedaży garażu nastąpiła bez zachowania aktu notarialnego, to do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nie doszło.

Zgodnie bowiem z art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Tak więc w wyniku zwykłej formy pisemne rzeczywiście doszło do zbycia garażu jako rzeczy ruchomej o ile nie jest on trwale z gruntem związany a nie doszło do zbycia nieruchomości, jeśli jednak jest to garaż wybudowany w postaci budynku, to jest on tzw. częścią składową budynku i dzieli los prawny gruntu, czyli zarówno nieruchomość, jak i ów garaż stanowią Państwa własność jako współwłaścicieli w drodze spadkobrania. Pisze Pani, że garaż został wybudowany, więc w mojej ocenie ta druga sytuacja jest prawidłowa – jesteście Państwo właścicielami i gruntu i budynku. Wyjaśnię jeszcze, że budynek jest trwale związany z gruntem, gdy usadowiony jest na fundamentach. Zatem nie będzie trwale związany z gruntem na przykład drewniany budynek letniskowy bez fundamentów, czy też barak budowlany.

Zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Oznacza to, że żadne z tych prawa ani prawo użytkowania wieczystego gruntu ani prawo własności budynku nie może zostać samodzielnie przeniesione na inną osobę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2003 roku, sygn. akt II CKN 1155/00, stanowiąc, że umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, która nie zawiera postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków, jest nieważna. Tak więc jeśli budynek ma fundamenty możecie umowa jest nieważna i jesteście Państwo nadal właścicielami garażu.

W takiej sytuacji są 2 możliwe rozwiązania: albo porozumiecie się Państwo z użytkownikiem garażu żądając zawarcia umowy, a formie aktu notarialnego co do prawa użytkowania wieczystego wraz z garażem, i taką zawrzecie, albo zażądacie zwrotu garażu (w rezultacie trzeba byłoby oddać pieniądze wpłacone rodzicom) i trzeba to zrobić przed upływem lat 30 od sprzedaży, bo potem nastąpi zasiedzenie, czyli nabycie własności przez użytkownika garażu.

Jeśli jest to tylko blaszak niepołączony z gruntem, możecie Państwo żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w postaci czynszu dzierżawnego, bo oczywistym jest, że skoro osoba ta korzysta z garażu, to musi korzystać także z Państwa gruntu, jeśli nabywca nie zapłaci dobrowolnie, będzie trzeba tego dochodzić przed sądem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?

Mój wujek niedawno zmarł. Spisał z pomocą krewnej testament, który podpisał, ale jednak jest nieważny, bo nie jest własnoręczny. W testamencie...

Opieka po zrzeczeniu się dziedziczenia

Kilkanaście lat temu zmarł ojciec, a my, jego dzieci przy otwarciu testamentu zrzekliśmy się zachowku na rzecz mamy, aby miała swój kąt. W 2003 r. na...

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?

Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących działek, po środku których jest droga dojazdowa do nich. Chciałem to od gminy odkupić, żeby dokonać scalenia...

Sprawa rozwodowa i spadkowa - w jakiej kolejności?

Moja mama zmarła miesiąc temu. Odziedziczę po niej dom. Jestem w związku małżeńskim, obecnie przed rozwodem. Chcę przeprowadzić sprawę rozwodową...

Bezpieczne decyzje po śmierci mamy

Trzy miesiące temu zmarła moja mama. Spadkobiercami są: ojciec, ja i mój brat. Rodzice mieli wspólny majątek. Jak zgłosić przyjęcie spadku i jaka...

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?

Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie, które było współwłasnością. Po śmierci męża części spadkowe odziedziczyły nasze małoletnie dzieci. Po...

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu

Ja i moje rodzeństwo to 8 osób. Rodzice mieli przekazać mi i jednemu z braci swój dom – miało im to zapewnić im opiekę na stare lata....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »