Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać testament, który będzie uwzględniał decyzje w sprawie mieszkania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-05-29

Jestem właścicielką mieszkania (spółdzielcze własnościowe), które należało do mnie, zanim wyszłam ponownie za mąż. Chciałabym, by w razie mojej śmierci mieszkanie mógł zamieszkiwać za darmo (tzn. ponosząc tylko koszty czynszu i mediów) mój mąż. Jednocześnie pełne prawo własności nabyłaby córka mojej siostrzenicy dopiero po śmierci męża. Nie mam dzieci. Jak napisać testament samej, który będzie uwzględniał moje decyzje w sprawie mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tzw. polecenie w treści testamentu. Zgodnie z art. 982 Kodeksu cywilnego spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). W tym przypadku ustanowiono by obowiązek powstrzymywania się od objęcia lokalu przez córkę siostrzenicy do czasu śmierci Pani męża. Polecenie powinno obejmować wskazanie, iż mąż jest zobowiązany do opłaty czynszu i mediów za lokal. Proszę jednak zauważyć, iż wykonania polecenia Pani mąż może dochodzić jedynie z tego powodu, że jeżeli umrze Pani w trakcie trwania małżeństwa wówczas jest on spadkobiercą ustawowym. Zgodnie natomiast z art. 985 wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.

Może Pani także powołać tzw. wykonawcę testamentu, który będzie zobowiązany dbać o to, by Pani mąż miał zapewnione prawo do zamieszkiwania w lokalu z zastrzeżeniem opłaty za media i czynsz. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe.

Osobiście uważam, że powinna Pani ustanowić wykonawcę testamentu i jednocześnie na rzecz męża dokonać tzw. polecenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Formalności związane z przyjęciem spadku po małżonku na mocy testamentu

Zgodnie z odręcznym testamentem mojej zmarłej nie dawno żony jestem jej jedynym spadkobiercą, nie mieliśmy dzieci. Rodzice żony nie żyją, kilkoro...

Czy żona może wydziedziczyć męża?

Jestem żonaty. W trakcie małżeństwa oraz przed jego zawarciem nie była podpisywana umowa majątkowa małżeńska. Z małżeństwa pochodzi dwoje...

Zmiana aktu poświadczenia dziedziczenia wobec odnalezienia testamentu

Po moim zmarłym ojcu notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, wedle którego spadek po nim przypadł w równych częściach żonie zmarłego...

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu przed śmiercią spadkodawcy?

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu notarialnego przed śmiercią spadkodawcy i przed jego otwarciem?

Zapisany w testamencie majątek dla partnerki życiowej, odrzucenie spadku

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, w którym cały swój majątek przepisał swojej partnerce, z którą mieszkał w związku...

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Z mężem mam współwłasność małżeńską, chcemy sobie w oddzielnych testamentach przepisać swoją część. Ja mam 3 siostry, mąż mamę i 2...

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Posiadam testament napisany przez rodziców, że po ich śmierci ich mieszkanie własnościowe przejdzie na mnie. Ojciec nie żyje, a matka jest...

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Czy jeśli małżonkowie bezdzietni przepisaliby cały majątek spadkowy testamentem wzajemnym na siebie, to czy zamknie to całym rodzinom małżonków...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »