Jak nie dziedziczyć długów w spadku?

• Autor: Katarzyna Bereda

Ponad dwa lata temu zmarła siostra mojej mamy. Ciotka nie posiadała dzieci, jej mąż zmarł 28 lat temu, rodzice również nie żyją. Pozostało żyjące rodzeństwo siostry – 8 osób oraz jeden syn nieżyjącego dziewiątego brata. Po śmierci siostry nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Teraz jedna z żyjących sióstr, która organizowała pogrzeb, otrzymała pismo z sądu. Nieżyjąca siostra wzięła kredyt. Jeszcze jest 50 tys. zł do spłaty. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Zmarła siostra nie posiadała żadnego majątku. Czy można coś jeszcze po prawie dwóch latach zrobić, żeby nie dziedziczyć długów w spadku u nie płacić długów po zmarłej siostrze? Mama praktycznie nie miała kontaktu z siostrą.

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Jak nie dziedziczyć długów w spadku?

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia

Jeżeli spadek wynosi raczej same pasywa i nie wiedzieli Państwo o tym, że istnieje jakieś zadłużenie, proponuję skorzystać z instytucji uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, a więc przywrócenia terminu do odrzucenia takiego spadku. Należy bowiem wskazać, iż oświadczenie w zakresie przyjęciu lub odrzucenia spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku, a więc powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy. Sytuacja jest jednak do odratowania, bowiem należy złożyć jak najszybciej do sądu rejonowego miejsca zamieszkania spadkobiercy wniosek o zatwierdzenie i przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o odrzuceniu nie złożonego w terminie, a więc najprościej rzecz ujmując – przywrócenia terminu do odrzucenia spadku.

Przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

 

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. np. uchwała SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07), rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3) ma w tym zakresie samodzielny charakter.

Wniosek do sądu

Z uwagi na powyższe, Pani mama powinna złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Wniosek taki wraz z oświadczeniem należy złożyć w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania.

We wniosku proszę wskazać np. iż nie miała ona świadomości konieczności odrzucenia spadku, albowiem nie miała świadomości istnienia zadłużenia po stronie spadkodawcy, co uniemożliwiło jej złożenie takiego oświadczenia w terminie. Oplata od wniosku to 100 zł.

Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to nie przejmie ona spadku spadkodawcy – po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę i jeszcze dopyta Państwa w tym zakresie. Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musicie Państwo wykazać, iż błędnie nie mieli Państwo świadomości istnienia zadłużenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl