Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie przejąć długów zmarłego dalekiego krewnego?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-08-20

Niedawno zmarł przyrodni brat mojego dziadka (mieli wspólną matkę). Okazało się, że zostawił po sobie długi; bliższa część jego rodziny odrzuciła spadek, mój dziadek i ojciec nie żyją. Czy dziedziczę po przyrodnim bracie mojego dziadka i czy moja matka i bracia oraz ich dzieci też dziedziczą? Nie chce spłacać cudzych długów. Jak mógłbym temu zapobiec? Jeszcze nie upłynęło wymagane 6 miesięcy. Dodam, że żadna instytucja jak dotąd nie upomniała się o długi.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.) – w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Natomiast jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Jest to podstawowy porządek dziedziczenia po zmarłym.

W opisanym stanie faktycznym doszło jednak, zgodnie z Pana wiedzą, do odrzucenia spadku przez pierwszy krąg spadkobierców, w związku z czym traktowani są oni tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku i znajdują zastosowanie przepisy art. 932 K.c.:

Art. 932 K.c. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, Pana dziadek (a w konsekwencji Pan, jako jego zstępny) dziedziczyłby jedynie w sytuacji wskazanej w § 4, tj. w braku wszystkich spadkobierców z wyższych grup. Nie ma tu też znaczenia fakt, iż Pana dziadek był jedynie przyrodnim bratem spadkodawcy, gdyż przepisy prawa nie rozróżniają sytuacji prawnej dzieci pochodzących od tych samych rodziców oraz dzieci, które mają tylko jednego rodzica. W obu przypadkach mamy do czynienia z rodzeństwem. W związku z tym, że Pana dziadek nie żyje, to w sytuacji jeśli dziedziczyłby po zmarłym, zastosowanie znajduje § 5 cytowanego przepisu. Następuje bowiem tok dziedziczenia po Pana dziadku zgodnie z art. 931 § 2 i udział spadkowy, który by przypadał Pana dziadkowi, przypada jego dzieciom w częściach równych, a jeśli one nie żyją, to ich dzieciom. Zatem jeśli Pana dziadek był ojcem Pana zmarłego ojca, to dziedziczy Pan w zbiegu z rodzeństwem, natomiast jeśli był on ojcem Pana matki, wówczas to ona dziedziczy po nim.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 1015 K.c. – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Termin 6-ciu miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie biegnie zatem od chwili śmierci spadkodawcy, ale od chwili kiedy spadkobierca dowiedział się, że jest powołany do spadku. Innymi słowy, termin 6-ciu miesięcy powinien rozpocząć bieg od chwili, kiedy dowie się Pan o odrzuceniu spadku przez wszystkich spadkobierców z bliższych kręgów spadkowych. Ponadto o fakcie odrzucenia spadku przez bliższe kręgi spadkowe i powołania do spadku powinien być Pan poinformowany przez sąd spadku zgodnie z art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 643. O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.”

Jeśli już Pan wie o odrzuceniu spadku przez wszystkie osoby znajdujące się w kolejności spadkobrania nad Panem, zgodnie z przedstawioną wcześniej kolejnością, należy przyjąć, iż 6-miesięczny termin rozpoczął bieg. W takiej sytuacji może złożyć Pan w sądzie spadku bądź też notarialnie oświadczenie o odrzuceniu spadku, przez co zwolni się Pan z odpowiedzialności za długi zmarłego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Co zrobić, aby dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?

Mój ojciec zmarł 16 grudnia 2016 roku. Zostawił po sobie tylko długi, więc odrzuciłam spadek. Parę tygodni później dowiedziałam się, że jestem...

 

Procedura odrzucenia zadłużonego spadku po ojcu

Miesiąc temu zmarł nasz tata, nie spisał testamentu. Nie pozostawił po sobie żadnego majątku tylko długi bankowe. Mama zmarła przeszło 20 lat temu. Jest...

 

Brak kontaktu z ojcem i niewiedza o długach spadkowych

W 2017 r. zostałam poinformowana, że umarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu od 20 lat. Parę dni temu (rok od zgonu ojca) daleki krewny...

 

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Chciałabym zabezpieczyć się na przyszłość przed jakimikolwiek zobowiązaniami/roszczeniami finansowymi ze strony mojego ojca. Jestem osobą pełnoletnią...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »