Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-07

Jak najkorzystniej przenieść własność mieszkania na drugą osobę? Wartkość mieszkania to ok. 200 tys. zł. Aktualnie jest napisany testament – spadkobierca jest w III grupie podatkowej. Co się bardzie opłaca: sprzedaż mieszkania, umowa dożywocia, umowa darowizny, czy też czekanie na spadek? Spadkodawca nie posiada rodziny i nikt nie może dochodzić zachowku.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W przypadku umowy sprzedaży mieszkania musi Pan pamiętać o tym, że teoretycznie środki za sprzedaż mieszkania powinny zostać przeniesione na kupującego w dniu sporządzenia umowy. Teoretycznie, albowiem formalnie możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy zostanie sporządzony akt notarialny sprzedaży mieszkania, w którego to treści wskaże się, że zapłata za nieruchomość nastąpiła w gotówce i jeszcze przed zawarciem umowy. Wówczas po pierwsze będzie niezmiernie trudno określić, w jaki sposób doszło do przekazania środków, a po drugie – sprzedawca ma pełne prawo przyjąć środki w gotówce i wcale nie musi ich wpłacać na rachunek bankowy. Wówczas mielibyśmy do czynienia z pozorną umową sprzedaży, która de facto może być podważona.

Podobne rozwiązanie daje umowa dożywocia. Na uwagę zasługuje zwłaszcza pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt II FPS 4/14, zgodnie z którym: „W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy.” Z uwagi na powyższe skoro nie jest możliwe określenie przychodu, nie może być także mowy o podatku. Proszę jednak pamiętać, że owszem, przy umowie dożywocia nie zapłaci Pan podatku dochodowego, ale od takiej umowy płaci się podatek od czynności cywilnoprawnej.

Trzecie rozwiązanie to darowizna, lecz uważam, że jest to ruch najbardziej niekorzystny pod kątem finansowym, albowiem jeżeli obdarowanym ma być osoba z trzeciej grupy podatkowej, to w tym przypadku podatek wynosiłby 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł, tj. około 35,888 zł plus 2877,90 zł.

Osobiście nie czekałbym na spadek, albowiem wówczas podatek będzie jak w przypadku darowizny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat...

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi

Do mojej żony zgłosił się sąsiad jej zmarłego ojca, on poinformował żonę o śmierci. Ojciec żony nie utrzymywał z nią żadnego kontaktu. Po...

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci

Na rok przed śmiercią zmarły zawarł ze swoją siostrą ustną umowę, na mocy której przekazał na jej rzecz (na konto bankowe) określoną kwotę pieniędzy,...

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?

Od 12 lat mieszkam w UK. Rok temu zmarła siostra mojej mamy, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Sprawa spadkowa trafiła do sadu i przez...

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem...

Przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, obywatel Austrii posiada dom w Polsce. Chciałby przenieść prawo własności tego domu na osobę z rodziny, która mieszka w Polsce....

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów...

Wykupienie części mieszkania po mamie

We wrześniu 2017 r. zmarła mama, pozostawiła do podziału 1/2 mieszkania spółdzielczego własnościowego, bez testamentu, na podstawie oświadczenia ustnego....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »