Jak sprawdzić długi zmarłego ojca, jak postąpić ze spadkiem?

Ojciec zmarł przed 2 miesiącami, wczoraj wyszło na jaw, że miał długi komornicze. Sam nie posiadał żadnego majątku, ale po jego zmarłych rodzicach pozostała nieruchomość. Ojciec miał 3 braci, z których jeden już też nie żyje. Czy po przeprowadzeniu sprawy spadkowej trzeba będzie spłacać długi ojca? Jak sprawdzić, co to za długi, skąd się wzięły i ile dokładnie jest tego zadłużenia? Jeżeli zrzekniemy się spadku po ojcu, czy mamy prawo do spadku po dziadkach?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Jak sprawdzić długi zmarłego ojca, jak postąpić ze spadkiem?

Dziedziczenie ustawowe i zasady przyjmowania spadków

Jeśli przyjmie Pani spadek – to dziedziczy Pani udział w nieruchomości po dziadkach, ale także odpowiada Pani za zobowiązania. Po Pani ojcu dziedziczy jego żona i dzieci.

Może Pani przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas odpowiada Pani za zobowiązania tylko do wartości odziedziczonych aktywów spadkowych (wartości udziału w nieruchomości). Jeśli odrzuci Pani spadek – nie dziedziczy Pani nic: ani udziału w nieruchomości, ani długów. Zgodnie z brzmieniem art. 1015 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, zaś brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wtedy spadkobierca ponosi odpowiedzialność do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz inwentarza można sporządzić samemu albo zlecić spis inwentarza komornikowi. Trzeba jednak samemu postarać się o uzyskanie informacji o zobowiązaniach.

Obowiązki spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Zgodnie z dyspozycją art. 1031 § 2 K.c. – w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi. Z kolei w myśl art. 1032 § 2 K.c. – spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

Ustawodawca powiązał więc możliwość i zakres korzystania z dobrodziejstwa inwentarza z rzetelnością zachowania spadkobiercy. W wypadku nieuczciwych zachowań nakierowanych na zafałszowanie stanu spadku traci on ten przywilej całkowicie, natomiast w wypadku nieuprawnionego faworyzowania niektórych wierzycieli z krzywdą innych, znanych spadkobiercy, jego odpowiedzialność poszerza się na tyle, by zapewnić także pominiętym wierzycielom należyte zaspokojenie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2014 roku, I CSK 264/13, Lex nr 1523429).

Pozyskanie informacji o zobowiązaniach spadkodawcy

Aby uniknąć takiego zarzutu, należy wystosować pisma do miejscowych banków, wystąpić do BIK, BIG z wnioskiem o wskazanie zobowiązań, do urzędów – gminy, miasta, urzędu skarbowego. Posiadanie potwierdzeń wystąpienia o informacje i wpisanie długów ujawnionych w toku poszukiwań jest wystarczające, aby nie można było postawić zarzutu nierzetelnego wykazu.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl