Jak sprzedać mieszkanie ze spadku?

• Autor: Tomasz Krupiński

Zmarł mój tata. Razem z mamą byli właścicielami mieszkania spółdzielczo-własnościowego. Jako spadkobiercy, z siostrą i mamą chciałybyśmy sprzedać mieszkanie i kupić mniejsze dla mamy. Jak prawnie możemy sprzedać mieszkanie ze spadku? Jaka forma będzie najszybsza i najtańsza do załatwienia?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Jak sprzedać mieszkanie ze spadku?

Nabycie mieszkania w spadku

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Zgodnie z art. 1025 kodeksu cywilnego:

„§ 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

§ 3. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia”

Zatem, jeśli nie było po ojcu testamentu, to nabyła Pani z mamą i siostrą po 1/3 udziału we własności nieruchomości (tj. 1/6 całości nieruchomości, gdyż połowa należała już do mamy).

Postępowanie spadkowe i sprzedaż mieszkania

Należy obecnie przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub u notariusza, aby otrzymały Panie dokument poświadczający prawo własności nieruchomości.

Następnie będzie możliwe zbycie nieruchomości nabywcy i zakup nowego mieszkania dla mamy.

Co do zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, to „w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

Zatem jeśli ojciec nabył z mamą lokal przynajmniej 5 lat przed śmiercią, to nie dojdzie do ryzyka zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży lokalu. Jeśli jednak 5 lat nie minęło, to proszę o informację, gdyż sprawę należy załatwić w inny sposób.

Dalej, jeśli nabyty ma być lokal dla mamy, to sugeruję środki ze sprzedaży lokalu przekazać mamie jako darowizny (mama powinna te darowizny zgłosić do urzędu skarbowego – jeśli są wątpliwości, jak to zrobić, proszę o informację). Następnie mama może kupić nowy lokal.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Administrator portalu ePorady24, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl