Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać dokument potwierdzający udział w odziedziczonym gospodarstwie rolnym?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-16

Mój mąż odziedziczył po swoim ojcu część gospodarstwa rolnego. Na nakazie płatniczym do dnia dzisiejszego widnieje jednak matka męża, albowiem na nią był akt własności. Chciałabym uzyskać dokument potwierdzający wielkość odziedziczonego przez męża udziału w gospodarstwie rolnym i nie wiem, gdzie w tej sprawie się udać. Proszę o wskazówki!

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Nie podaje Pani, czy obydwoje rodzice męża nie żyją, czy też zmarł jedynie Pani teść. Wskazuje Pani jedynie na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po teściu. Przyjmuję zatem, że matka męża żyje. Domyślam się, że nieruchomość – gospodarstwo rolne – nie ma założonej księgi wieczystej. Aby tę kwestię jednoznacznie rozstrzygnąć, należałoby udać się do starostwa powiatowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, gdzie można ustalić, czy księga wieczysta była założona, a nadto czy w rejestrach gruntowych Pani mąż figuruje jako współwłaściciel gospodarstwa rolnego, a jeżeli tak, to w jakim udziale.

Jeżeli nawet księga wieczysta dla nieruchomości nie jest prowadzona, Pani mąż powinien uzyskać wypis i wyrys ze starostwa powiatowego dla gospodarstwa rolnego, którego udział po ojcu odziedziczył, i wraz z odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu, a także z aktem własności ziemi od matki, wnioskować o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości – gospodarstwa rolnego. To pozwoli raz na zawsze uregulować kwestię władztwa nad ziemię i utworzyć dla niej numer księgi wieczystej, co z kolei ułatwi ustalanie czegokolwiek w odniesieniu do gospodarstwa.

Dane, w jakiej części mąż dziedziczy udział po ojcu, powinny znajdować się w starostwie powiatowym. Jeżeli takich danych nie będzie, konieczna będzie analiza postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadu po teściu oraz aktu prawa własności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć spadkobiercy odziedziczonego mieszkania

Po śmierci matki w 2013 r. otrzymałam wraz z siostrą w wyniku dziedziczenia mieszkanie. Obie zdecydowałyśmy, że mieszkanie sprzedamy...

Przekazanie spadku po ojcu mamie

Przed 3 miesiącami zmarł mój ojciec. Był on wraz z mamą właścicielem (po 1/2) domu i działki. W domu, prócz mamy, mieszkam ja...

Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku po mężu

Otrzymałam wezwanie do stawiennictwa na rozprawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po moim zmarłym przed 3 laty mężu. Po jego śmierci nie...

Mama twierdzi, że środki finansowe ojca nie podlegają spadkowi

Zmarły ojciec był całkowicie ubezwłasnowolniony. Mama była opiekunem prawnym. Wspólnie zgromadzili na kontach znaczącą sumę pieniędzy oraz posiadają...

Odrzucenie spadku przez uprawnionych sposobem przekazania majątku spadkowego jednej osobie

Moja mama i brat chcą zrezygnować ze swojej części spadku po śmierci taty na moją rzecz. Do podziału na nas troje jest połowa mieszkania...

Czy trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowego po ojcu, gdy żyje jeszcze mama?

Przed miesiącem zmarł nasz ojciec. Przy życiu pozostaje mama (i ma się dobrze). Jest nas troje rodzeństwa, wszyscy jesteśmy pełnoletni. Czy konieczne...

Jak przeprowadzić sprawę spadkową, mieszkając za granicą?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłej w Polsce mojej córce, mamie mojego wnuka? To w jego imieniu pytam, mieszkamy w Australii, wnuk ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »