Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2020-07-28

Rodzice kupili dom jednorodzinny i potrzebują gotówki na remont, w związku z tym zastanawiam się nad pożyczką pieniędzy rodzicom. Spłacam już jeden kredyt w banku i chciałabym jeszcze pożyczyć rodzicom ok. 40 tys. zł na dalsze remonty. Wiem, że nie będą mogli mi tych pieniędzy oddać. Po rozmowach doszłam do wniosku, że potrzebuję zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy w przypadku ich śmierci(akt notarialny albo wpis do księgi wieczystej). Mam dwoje rodzeństwa i najprawdopodobniej po śmierci rodziców rodzeństwo nie weźmie pod uwagę mojej pożyczki da rodziców przy podziale majątku. W związku z tym, proszę o wyjaśnienie, jak zabezpieczyć pożyczkę pieniędzy rodzicom na remont zakupionego domu, by po ich śmierci te pieniądze nie przepadły i abym je odzyskała?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Nieruchomość rodziców i jej dziedziczenie

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców. Oznacza to, że spadkobiercy nie tylko uzyskują prawo do majątku zmarłego, ale obciążają ich także zobowiązania majątkowe zmarłego. W razie wzięcia przez Pani rodziców pożyczki, zobowiązanie do jej spłaty stanie się długiem spadkowym i przejdzie na ich spadkobierców, niezależnie od tego kto takiej pożyczki by udzielił.

Zawarcie umowy pożyczki – wkładu pieniężnego w nieruchomość

Jeśli chce zatem zabezpieczyć Pani uwzględnienie udzielonej pożyczki w przyszłym postępowaniu spadkowym, wystarczy zasadniczo samo zawarcie umowy pożyczki. Dla celów dowodowych, oraz zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa powinna być jednak zawarta w formie dokumentowej:

„Art. 720.

§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej”.

Co więcej, sama umowa nie musi określać co do zasady terminu spłaty pożyczki. W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 723 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”.

Zabezpieczenie wkładu pieniężnego w nieruchomość rodziców

Oczywiście zawarcie umowy w formie aktu notarialnego czy wpisanie hipoteki jako zabezpieczenia udzielonej pożyczki wzmogą pewność jej spłaty. Jeśli jednak nie oczekuje Pani spłaty za życia rodziców, wystarczające wydaje się w zupełności zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. W ten sposób żaden ze spadkobierców nie zarzuci Pani, że umowa nie została podpisana przez rodziców, czy że została zawarta przez rodziców w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, ponieważ notariusz ma obowiązek sprawdzić te okoliczności. Jeśli zaś zgłosi Pani roszczenie spłaty pożyczki po śmierci rodziców, sąd spadku bądź notariusz będą musieli uwzględnić pożyczkę jako dług spadkowy i ją rozliczyć. Dlatego też wydaje się, że wpis do hipoteki byłby niepotrzebnym mnożeniem kosztów w takim przypadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki