Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 2020-11-16

Siostra mojej mamy napisała w Polsce testament, w którym zostawiła dom swojemu synowi. Ostatnio jednak zmieniła zdanie i chce przepisać tę nieruchomość na mnie i moją siostrę – czyli na swoje siostrzenice. Jak wyglądają koszty przy dziedziczeniu takiego spadku? Czy płaci się podatek? Dodam, że ciocia poważnie choruje, mieszka we Francji i nie może przyjechać do Polski. Czy zmiana testamentu poza granicami Polski będzie ważna? Jak w ogóle zmienić testament przebywając za granicą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Obowiązek podatkowy przy dziedziczeniu testamentowy

Na spadkobiercy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od spadku i darowizn. Wynika to z art. 5 ustawy o spadkach i darowiznach, który stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie zaś z art. 6 ust 1 pkt 1 tej samej ustawy obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Z kolei art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potraceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą?, do ustalenia wartości przyjmuje się? stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się? do podstawy wymiaru.

Zwolnienie z podatku od spadku

Ustawa o spadkach i darowiznach przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia od tego podatku dla spadkobierców (lub obdarowanych), którzy należą do I grupy podatkowej, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Dzieci (zstępni) rodzeństwa należą już do II grupy podatkowej.

Powyższe wynika wprost z ustawy o spadkach i darowiznach:

„Art. 14. 1. Wysokość? podatku ustala się? w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się?:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę? i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”.

Zgodnie z ustępem 1 przytoczonego artykułu wysokość podatku jest uzależniona od przynależności do jednej z trzech wymienionych powyżej grup podatkowych.

II grupa podatkowa i podatek od spadku z testamentu

Niestety zstępni rodzeństwa (siostrzeniec/siostrzenica, bratanek/bratanica), jako należący do II grupy podatkowej, są obowiązani do odprowadzenia podatku od spadku.

Wysokość podatku dla II grupy podatkowej wynosi:

  • 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 zł,
  • 719,50 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł,
  • 1644,50 zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556 zł.

Należy pamiętać, żeby od wartości udziału, o którego liczymy podatek, odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku w Pana przypadku wynosi 7276 zł.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (wg. miejsca położenia nieruchomości) formularza SD-3 (do pobrania w Internecie lub w urzędzie skarbowym) w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego tj. od momentu przyjęcia spadku.

Zmiana testamentu poza granicami Polski

Odpowiadając na drugie z Pańskich pytań, podkreślić należy, że nie ma znaczenia, w jakim kraju testator sporządzi swój testament. A zatem sporządzenie testamentu we Francji nie będzie miało znaczenia dla ważności tego dokumentu.

Zgodnie z treścią art. 943 Kodeksu cywilnego spadkodawca może w każdej chwili odwołać? zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Zgodnie zaś z art. 946 Kodeksu cywilnego odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność?, bądź? wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień?.

Biorąc pod uwagę powyższe – sporządzenie kolejnego testamentu spowoduje odwołanie poprzedniego testamentu. Spadkodawca może też w kolejnym testamencie wprost zaznaczyć, że odwołuje testament sporządzony wcześniej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Majątek z testamentu i spoza niego

Mama mieszkała sama we własnym domu. Miała dwóch synów, brata i mnie, jako jedynych spadkobierców. Niedawno mama zmarła. Okazało się, że brat posiada...

 

Czy jestem spadkobiercą pradziadka?

Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących działek, po środku których jest droga dojazdowa do nich. Chciałem to od gminy odkupić, żeby dokonać scalenia...

 

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Czy można podważyć testament osoby uzależnionej skrajnie od alkoholu? Zmarły leczył się kilkakrotnie w szpitalu (detoks), jednak nieskutecznie....

 

Bezdzietne małżeństwo - dziedziczenie po jednym z małżonków

Ja i mój mąż jesteśmy bezdzietnym małżeństwem. Każde z nas otrzymało w aktach darowizny nieruchomości. Ja otrzymałam od matki mieszkanie,...

 

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku

Sprawa dotyczy konsekwencji spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku. Po mojej zmarłej mamie moja niepełnoletnia córka odziedziczyła spadek – jej...

 

Nieruchomość dla wnuka w formie testamentu

Nieruchomość dla wnuka w formie testamentu

Mojego syna wydziedziczyliśmy z ważnych powodów rodzinnych, ale mamy trzech wnuków i jednego z nich chcielibyśmy obdarować nieruchomością....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »