Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-08-21

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów po nim. Czy mój podpis jest potrzebny? Czy mogę zgodę na zrzeczenie się wysłać przez ambasadę? Pytam w umieniu żony.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Niestety dopóki nie zostanie przeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu Pana żony, to Pana żona nie może się niczego zrzec, ponieważ póki co oficjalnie niczego nie ma. Aby potwierdzić jej prawa do spadku i aby w świetle prawa stała się współwłaścicielką majątku spadkowego po swoim ojcu, musi zostać przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Dopiero po jego zakończeniu, jeżeli sąd wskaże, że Pana żona faktycznie po ojcu dziedziczy i w jakiej części, to dopiero wówczas będzie mogła rozporządzać swoim udziałem w majątku ojca, w tym również w samochodach. Nie ma potrzeby aby Pana żona przyjeżdżała do Polski na sprawę sądową. Może ustanowić pełnomocnika, np. mamę, brata, siostrę lub profesjonalistę: radcę prawnego, adwokata, którzy będą działać w jej imieniu przed sądem w trakcie sprawy spadkowej. Takiego pełnomocnictwa Pana żona może udzielić zwyczajnie na piśmie i przesłać do Polski, nie jest potrzebne żadne potwierdzenie notarialne,czy u konsula. Ważne jest zatem aby ktoś w Polsce ze spadkobierców zmarłego złożył w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i rozpoczął tym samym sprawę spadkową. 

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę.

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd następuje w postępowaniu nieprocesowym i ma na celu ustalenie wszystkich osób, które są spadkobiercami oraz określenie ich udziałów w majątku spadkowym.

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek osoby mającej w tym interes (np. jednego ze spadkobierców), który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 2. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 3. wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy;
 4. żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 5. informacje o ewentualnych testamentach pozostawionych przez zmarłego;
 6. wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 7. uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

Do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 1. odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2. odpisy aktów stanu cywilnego, na podstawie których można ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (odpisy skrócone aktu urodzenia lub odpisy skrócone aktu małżeństwa);
 3. testament lub testamenty, jeżeli zmarły takowe zostawił, a wnioskodawca jest w ich posiadaniu; ewentualnie należy wskazać miejsce przechowywania testamentu lub osobę, która jest w posiadaniu testamentu, jeżeli wnioskodawca posiada taką wiedzę (osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza);
 4. odpisy wniosku dla każdego z uczestników postępowania.

Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego właściwym do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeżeli miejsca zamieszkania nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. Jeżeli i ten fakt nie jest możliwy do ustalenia, wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł. Na rozprawie sąd ustali, kto i w jakim udziale dziedziczy po zmarłym.

Po zakończeniu tego postępowania Pana żona będzie miała dwie możliwości: albo podpisze się wraz z innymi spadkobiercami pod dokumentem w sprawie kasacji samochodu i wraz z odpisem postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie takie pismo złożone w odpowiednim urzędzie, albo Pana żona w umowie przekaże swoje udziały w samochodach na rzecz innego spadkobiercy. Wówczas taka umowa z załącznikiem w postaci odpisu postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu Pana żony będzie miała moc prawną. Z uwagi, że samochody to rzecz ruchoma, wystarczy zwykła umowa pisemna, nie trzeba niczego poświadczać u notariusza czy też u konsula. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »