Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dogadać się z bratem w sprawie spłaty?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-04-06

Zgodnie z testamentem jestem właścicielką 3/4 mieszkania oraz 2/3 działki. Reszta należy do brata, któremu rodzice przekazali działkę i pomogli budować dom. Chciałam spłacić brata, sprzedając mieszkanie, ale on się nie chce na to zgodzić. Czy mogę więc przeprowadzić remont? Brat straszy mnie, że wynajmie komuś mieszkanie. Czy mam się czegoś obawiać? Na co zwracać uwagę? Jak dogadać się z bratem w sprawie spłaty?

Pani i brat jesteście współwłaścicielami nieruchomości w takich częściach, jak Pani podaje w pytaniu, a więc Pani ma większość udziałów. Ma to znaczenie, ponieważ daje Pani w tym momencie większe możliwości. Na mocy bowiem art. 1035 Kodeksu cywilnego w relacjach pomiędzy Państwem jako współwłaścicielami mają zastosowanie przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, a więc m.in. art. 201 Kodeksu, który stanowi, że do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Do czynności zwykłego zarządu należy załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją i utrzymaniem rzeczy w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Z kolei w granicach zwykłego zarządu mieści się bieżące gospodarowanie rzeczą, niepociągające nadzwyczajnych wydatków i nieprowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy. Inne zaś czynności mieszczą się w kategorii przekraczających zakres zwykłego zarządu (System prawa prywatnego, tom 3, Prawo rzeczowe, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 442).

Przyjmuje się generalnie, że remont jako czynność związana z normalnym utrzymaniem mieszkania w dobrym stanie stanowi właśnie czynność zwykłego zarządu, a w takiej sytuacji decyduje co do zasady współwłaściciel mający większość udziałów, a więc w tej sytuacji Pani. Tak więc o remoncie może Pani decydować sama.

W przypadku zawarcia umowy najmu – czym brat Panią straszy – odpowiedź zależy od rozstrzygnięcia kwestii, czy dana czynność będzie czynnością zwykłego zarządu, czy też ramy zwykłego zarządu przekroczy. W przypadku czynności zwykłego zarządu zastosowanie ma art. 201 Kodeksu cywilnego, który Pani zacytowałam, a w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd ma zastosowanie art. 199, który stanowi, iż „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Ponieważ jest to lokal mieszkalny, a nie usługowy i w dodatku nigdy nie był uprzednio przedmiotem najmu, w mojej ocenie zawarcie obecnie umowy jest czynnością przekraczającą czynności zwykłego zarządu, a więc wymagającą zgody wszystkich współwłaścicieli, w tym Pani. Nawet jednak gdyby uznać, że jest to czynność zwykłego zarządu, to i tak ma Pani większość udziałów i Pani zgoda jest potrzebna.

Reasumując, może Pani zrobić remont, proszę tylko wziąć na siebie wszystkie rachunki, bo kiedyś, znosząc współwłasność, będzie można to rozliczyć, tego tylko proszę dopilnować, a obawiać się Pani nie ma czego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie po byłym małżonku

Sześć lat temu rozwiodłem się bez orzeczenia o winie i bez podziału majątku. Jak przepisy regulują kwestię dziedziczenia po byłym...

Czy wnukom należą się grunty dziadka?

Mój dziadek posiada dwie działki, podobno ma zamiar je sprzedać. Syn dziadka (mój ojciec) umarł przed 5 laty. Ja mam 20 lat, brat 19, chcielibyśmy pójść na...

Mieszkanie lokatorskie po śmierci konkubiny

Mój brat przez 15 lat zamieszkiwał ze swoją partnerką w jej mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim, razem z synem kobiety. Niedawno konkubina zmarła....

Pieniądze w spadku

1 lipca sprzedałam nieruchomość mojego męża. 6 lipca mąż zmarł. Należność za sprzedaną nieruchomość wpłynęła, zgodnie z zapisem w akcie...

Dwóch spadkodawców i dziedziczenie

W spadku po nieżyjących rodzicach zostały 2 działki i dom. Obecnie, jak rozumiem, prawa do nieruchomości po dwóch spadkodawcach dziedziczą ich dzieci...

Pełnomocnictwo do rachunku w biurze maklerskim

Po mamie zostały akcje zakładu pracy. Mam upoważnienie do rozporządzania tymi akcjami – rachunek w biurze maklerskim. W jaki sposób mogę nimi...

Część domu po ojcu

Jestem jedynakiem. W 1991 r. zmarł mój ojciec. Wtedy przeprowadziliśmy się do nowego domu dla byłych pracowników. Przeliczano wtedy jakoś wartość domu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »