Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nie odziedziczyć długów hazardzisty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-04

Jak zabezpieczyć przed długami mojej mamy siebie i moje dzieci? Mama zaciąga kredyty i pożyczki (nie spłaca ich), ponieważ jest hazardzistką. Muszę chronić swoją rodzinę. Co zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani mama jest hazardzistką. Pani mama w związku z nałogiem zaciąga kredyty i pożyczki, których następnie nie spłaca. Zastanawia się Pani, jak może uniknąć odpowiedzialności za mamę.

Zasadnym jest zwrócenie uwagi na przepis art. 1048 K.c., zgodnie z którym spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jak podkreśla się w literaturze „umowa zrzeczenia się dziedziczenia uregulowana w art. 1048 K.c. jest – w świetle przepisów prawa polskiego – jedyną dopuszczalną czynnością prawną inter vivos dotyczącą spadku po osobie żyjącej. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, czyli zrzeka się praw, które będą mu przysługiwały z mocy ustawy. Umowa taka wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci osoby, po której ma miejsce zrzeczenie się dziedziczenia i w tym sensie można ją uznać za czynność prawną mortis causa (M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, s. 1269). Umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana jest pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych. Zrzekającym się może być każda osoba z tego kręgu, niezależnie od kolejności powołania do dziedziczenia (M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, s. 1269)” (Andrzej Kidyba (red.), Elżbieta Niezbecka, Komentarz do art. 1048 Kodeksu cywilnego, 2011.11.15).

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Innymi słowy, Pani umowa z mamą obejmowałaby także Pani dzieci.

„Podstawowym skutkiem zrzeczenia się dziedziczenia jest wyłączenie zrzekającego się od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadkobierca zostaje pozbawiony wszelkich atrybutów spadkobiercy ustawowego, a więc nie tylko prawa do dziedziczenia z ustawy, ale także prawa do zachowku (A. Szpunar, Uwagi o prawie do zachowku, op. cit., s. 13). Umowa zrzeczenia się dziedziczenia obejmuje także zstępnych zrzekającego się. Należy jednak zgodzić się, że regułę z art. 1049 § 1 K.c. należy stosować, gdy zstępni zrzekającego się dziedziczyliby w jego miejsce, tj. przy dziedziczeniu ustawowym wstępowaliby w jego prawa, czyli otrzymaliby tylko to, co przypada zrzekającemu się (J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, s. 78). Stąd też przepis art. 1049 K.c. nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy zrzekającymi się są rodzice spadkodawcy (J. Kosik (w:) System prawa cywilnego, t. IV, s. 587-588)” (Andrzej Kidyba (red.), Elżbieta Niezbecka, Komentarz do art. 1048 Kodeksu cywilnego, 2011.11.15).

Na dzień dzisiejszy winna Pani udać się do kancelarii notarialnej w Pani miejscu zamieszkania i zapytać, kiedy taka umowa o zrzeczenie się spadku po żyjącej matce pomiędzy Panią a matką mogłaby być podpisana.

Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć jednego z kredytobiorców

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli...

Początek biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku dla danego spadkobiercy

Niecałe sześć miesięcy temu zmarł mój żonaty brat. Właśnie otrzymałam z sądu zawiadomienie, że jego żona złożyła oświadczenie...

Niepokojący spadek sprzed lat

Mieszkam od lat za granicą. W 2009 r. zmarła moja mama, z którą od 2005 r. nie miałam żadnego kontaktu. Teraz dostaję pismo do sądu w sprawie...

Pułapka w spadku – długi brata

Brat zmarł rok temu, był rozwodnikiem, nie miał dzieci. Był kiedyś wspólnikiem upadłej firmy i prawdopodobnie z tego tytułu zostawił długi. Nasi...

Odrzucenie spadku - czy prawo zabezpiecza małoletniego?

Rodzina zmarłego wujka odrzuciła spadek, ja także to zrobiłem. Mam jednak syna 14-letniego, w którego imieniu wystąpiliśmy do sądu o zgodę na...

Uniknięcie kłopotów związanych z dziedziczeniem

Matka mojej żony zmarła kilka dni temu. Miała sporo długów i żadnego majątku (mieszkanie socjalne). Żona ma brata, który mieszka w Polsce; my...

Przyjęcie spadku po siostrze i stary kredyt sprzed lat

Siostra zmarła w 2009 roku, spadek odziedziczyłem ja, moja druga siostra i mama. Dostałem teraz pismo o zapłacenie ponad 15 tys. zł za kredyt...

Nie chcę dziedziczyć po babci, jak odrzucić spadek?

Mój dziadek zmarł w 2011 r., babcia w styczniu 2017 r. Niedawno odbyła się pierwsza rozprawa, która ma na celu ustalenie spadkobierców. Mój ojciec...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »