Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-04-28

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek pewnych informacji o stanie spadku. Jego żona unika kontaktu. Wiem, że po ojcu pozostała połowa domu, nie wiem natomiast, czy miał jakieś długi. Zdecydowałam więc odpisać siebie i dzieci z tego niepewnego majątku, aby uniknąć dziedziczenia zadłużeń. Jedno dziecko jest niepełnoletnie. Co powinnam zrobić?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jeżeli nie chce Pani odziedziczyć długów spadkodawcy oraz nie mieć do czynienia z innymi spadkobiercami, to powinna Pani (oraz Pani zstępni) spadek odrzucić w odpowiednim terminie*. To jest najlepsze wyjście w Pani sprawie.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Zatem ma Pani 6 miesięcy na odrzucenie spadku od dnia, w którym dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku.

U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza) powinna Pani pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej.

Ma Pani dzieci, więc jeśli odrzuci Pani spadek, to również trzeba to zrobić w imieniu nieletniego dziecka, a dorosłe dzieci odrzucają spadek tak samo jak Pani.

Podkreślić trzeba, że odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z wnioskiem może wystąpić jedno z rodziców.

Sąd rozpatrując sprawę, ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość. To znaczy, czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dzieci nie będzie korzystne jego przyjęcie. Jeśli długów spadkodawca nie pozostawił, to będzie trudno uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. Musi Pani zatem dowiedzieć się, czy faktycznie spadek jest zadłużony i w jakim stopniu.

Wniosek należy opłacić – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez Panią złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to wówczas bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

Jeżeli okazałoby się, że spadkodawca nie miał długów lub wartość spadku jest dużo większa niż ewentualne długi spadkowe, to warto, aby przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza (w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy) lub też zbyła swój udział w spadku na rzecz pozostałych spadkobierców (może to być umowa darowizny lub kupna-sprzedaży, jeżeli któryś ze spadkobierców wyraziłby chęć nabycia Pani udziału). Może Pani np. porozmawiać z spadkobiercami zmarłego, że nie jest Pani zainteresowana spadkiem i jeśli oni pokryją koszty sporządzenia stosownej umowy w celu wyzbycia się nieruchomości, to Pani przeniesie na ich rzecz swój udział w spadku.

Co się tyczy przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe nie całym swoim majątkiem (jak przy przyjęciu spadku wprost), ale tylko do wysokości uzyskanych w spadku korzyści majątkowych (do wysokości masy czynnej spadku). Jeżeli np. spadkodawca pozostawi po sobie majątek o wartości 10 000 zł i jednocześnie długi spadkowe w wysokości 50 000 zł, to spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi, ale tylko do wysokości 10 000 zł.

Opis sprawy z kwietnia 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »