Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak podarować mieszkanie bez podatku?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-11-13

Odziedziczyłam wraz z siostrami mieszkanie po rodzicach. Siostry chcą je sprzedać w tym roku. Mieszkanie chciałaby moja córka. Co mogę zrobić, aby je zatrzymać dla córki i nie płacić podatku od swojej części? Czy po przeprowadzeniu działu spadku istnieje jakaś szansa na współudział w spłacie moich sióstr przez moją córkę (ja sama nie mam wystarczających pieniędzy na spłatę sióstr)?

Mieszkanie (spadek) odziedziczone, tj. dokładniej nabycie w drodze dziedziczenia po rodzicach (tu proszę pamiętać, że liczy się data śmierci spadkodawców, a nie moment potwierdzenia dziedziczenia), skorzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, jeśli złoży Pani w terminie 6 miesięcy zgłoszenie SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Kolejne kroki mogą być różne, może Pani np. darować córce swój udział w mieszkaniu (córka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn), by następnie nastąpiło odpłatne zniesienie współwłasności w taki sposób, że całość mieszkania nabywa córka. Pani może w takiej sytuacji darować córce kwotę pieniędzy, którą przeznaczy ona na częściową spłatę ciotek – tu, by córka mogła skorzystać ze zwolnienia konieczne jest złożenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy i darowizna udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy córki, na jej rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Pozostałą kwotę, harmonogram spłat, znosząc współwłasność, córka ustali z ciotkami.

Można również sytuację odwrócić, to Pani będzie stroną w zniesieniu współwłasności i córka Pani np. daruje część środków (uwagi powyżej o warunkach zwolnienia) na spłatę sióstr, a następnie Pani daruje córce mieszkanie.

Możliwych rozwiązań jest zresztą znacznie więcej, w grę wchodzi również np. pożyczka między Panią a córką (tu wchodzi podatek od czynności cywilnoprawnych i ew. zwolnienie od niego pod warunkiem złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, oraz udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym), która może zostać w przyszłości umorzona co będzie – w pewnym sensie – równoznaczne z darowizną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu....

Wielu spadkobierców a opłata za użytkowanie wieczyste

Jestem jednym z wielu spadkobierców i z jakiegoś powodu właśnie mnie urząd wybrał i przysyła upomnienia, abym wnosił opłaty za...

Jak toczy się postępowanie spadkowe?

Niedawno zmarł mój ojciec, nie zostawił testamentu. Razem z mamą prowadzili gospodarstwo rolne. Oprócz mnie są jeszcze dwie siostry (tylko ja mam...

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Niedawno zmarła moja żona. Mieliśmy zgromadzone środki finansowe na kontach wspólnych, a ja dodatkowo posiadam konto własne. Czy środki na moim koncie...

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła...

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy...

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek

Mam syna i wnuczkę po zmarłej córce. Moja żona nie żyje. Jaki udział w spadku po mojej śmierci otrzymają syn i wnuczka według...

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »