Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak podzielić spadek między spadkobierców?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-11-14

Rodzice byli współwłaścicielami nieruchomości. Mieli dwoje dzieci. Ojciec zmarł w 1990 r., nie spisując testamentu. Mama zmarła w 2010 r., zostawiając rozporządzenie przyznające 2/3 jednemu dziecku, 1/3 drugiemu dziecku. Nie ma innych spadkobierców. Pytanie: jak podzielić spadek między spadkobierców zgodnie z ich udziałem ułamkowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Jeśli zatem w dniu nabycia prawa do nieruchomości rodzice byli małżeństwem, a obowiązującym ustrojem był ustrój wspólności majątkowej, to każdy z małżonków stał się współwłaścicielem udziału w prawie do nieruchomości. Dlatego w skład masy spadkowej po każdym z rodziców wchodzi 1/2 udziału w nieruchomości, która podlega dziedziczeniu przez uprawnione osoby.

Tak więc po śmierci ojca spadek odziedziczyli jego małżonka i dwoje dzieci każdy po 1/3 udziału w spadku.

W skład spadku po ojcu weszła 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim (w tym i 1/2 udziału w nieruchomości) + majątek osobisty ojca.

Wspomina Pan jedynie o nieruchomości, a więc po śmierci ojca każdy ze spadkobierców ojca odziedziczył po 1/6 (1/2 udziału w nieruchomości, która należała do zmarłego x 1/3 udziału w spadku dla każdego ze spadkobierców) udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Po śmierci mamy spadek odziedziczyli na podstawie testamentu:

  1. pierwsze dziecko – 2/3 udziału w spadku,
  2. drugie dziecko – 1/3 udziału w spadku.

Do podziału między spadkobiercami zostaje 1/2 udziału w nieruchomości, które zmarła nabyła w trakcie małżeństwa + 1/6 udziału w tejże nieruchomości nabyta na podstawie spadkobrania po zmarłym mężu, czyli de facto w skład spadku po mamie weszło 2/3 udziału w nieruchomości.

Pierwsze dziecko nabyło zatem 4/9 (2/3 x 2/3) udziału w nieruchomości po śmierci mamy. Drugie dziecko nabyło 2/9 (1/3 x 2/3) udziału w nieruchomości po śmierci mamy.

Pierwsze dziecko ma udział w całej nieruchomości w wysokości 11/18 (4/9 + 1/6). Drugie dziecko ma udział w całej nieruchomości w wysokości 7/18 (2/9 + 1/6).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza

Niedawno zmarła nasza mama. Spadkobiercami są: ja (córka), brat i tata. Wraz z bratem chcemy, by spadek otrzymał w całości tata. Jak...

 

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu....

 

Odziedziczenie spadku w Polsce - jak zapłacić podatek?

Mieszkam i pracuję we Francji od 7 lat, tam płacę podatki. Z Polską obecnie niewiele mnie łączy. W 2009 r. otrzymałem w spadku część...

 

Zagarnięcie całego spadku przez brata

W 2004 r. zmarł mój ojciec, w spadku pozostawił spore gospodarstwo rolne. Zostałam ja, mama i mój brat. Brat po śmierci taty zagarnął cały...

 

Czy stwierdzenie nabycia spadku to podział majątku?

Moja mama zmarła rok temu (była wdową). Wiedząc, że ma długi, odrzuciłem spadek. Niedawno okazało się, że miała swoje mieszkanie, zatem moje dzieci mogą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »