Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak potwierdzić prawnie ustalenia na wypadek śmierci?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-15

Moja siostra posiada działkę budowlaną, na której jest budowany hotel, kilka samochodów zarejestrowanych na firmę oraz na siebie, a także dom. Jest właścicielką firmy. Dodatkowo wzięła kredyt na 5 milionów złotych na budowę tego hotelu. Umówiliśmy się, że w przypadku jej śmierci wszystko zostanie przepisane na mnie. Włącznie z kredytem. W jaki sposób musimy to prawnie zabezpieczyć? Na tę chwilę siostra ma syna oraz żyje w nieślubnym związku.

Sporządzony testament wyraża wolę jego autora na wypadek śmierci. Według przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.) osoba sporządzająca testament jako wyraz swojej woli na wypadek śmierci może wskazać spadkobierców testamentowych (jednego lub kilku). Wskazanie spadkobierców to przysporzenie dla nich, korzyść w postaci stania się właścicielem majątku spadkodawcy po jego śmierci. Z drugiej strony są również długi spadkowe, za które osoba (osoby) powołana do spadku ponosi odpowiedzialność.

Żeby otrzymał Pan majątek siostry (aktywa + długi) po jej śmierci, siostra powinna za życia sporządzić testament na Pana rzecz. Testament nie straci na ważności, dopóki Pana siostra go nie odwoła. Testament będzie ważny, aż Pana siostra nie zmieni jego treści.

Należy wskazać, iż testament można sporządzić w kilku formach. W Pana sytuacji może to być testament pisany odręcznie (przez Pana siostrę) lub testament notarialny.

Według art. 949 oraz 950 K.c.:

„Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do:

  • własnoręcznego spisania treści testamentu,
  • podpisania sporządzonego pisma,
  • opatrzenia go datą.

Brak daty może w pewnych sytuacjach pozostawać bez wpływu na ważność dokonanych rozrządzeń (art. 949 § 2 K.c.). Jest to zarówno najprostsza, jak również najtańsza metoda. Z praktyki wynika, że testament holograficzny (własnoręczny) należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości takiego testamentu sąd powinien powołać biegłego pismoznawcę.

Kodeks postępowania cywilnego pozostawia w tym zakresie decyzję sędziemu (art. 254 § 1 oraz art. 278 § 1 wspomnianego kodeksu). Jednak w praktyce dokonanie ekspertyzy pismoznawczej wymaga rozległej wiedzy specjalistycznej. Sąd z reguły nie dysponuje taką wiedzą i dlatego należy postulować, aby uzyskano opinię fachowca.

Kodeks cywilny nie określa wymagań formalnych, jakim ma odpowiadać testament notarialny. Stwierdza tylko, że testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza to odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), a przede wszystkim do art. 79–95.

Testament sporządzony zgodnie z art. 950 K.c. jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniący się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu.

Koszt testamentu to 100–400 zł. W testamencie należy wymienić osoby uprawnione, składniki majątkowe oraz rozporządzić, kto i co ma otrzymać.

Reasumując, dla 100% pewności co do ważności testamentu proponowałabym Panu porozmawiać z siostrą, żeby spisała ona testament notarialny na Pana rzecz. Testament notarialny jest najbardziej bezpieczną formą przekazania majątku na wypadek śmierci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Odwołanie i zmiana testamentu

Mama kilka lat temu spisała u notariusza testament, w którym powołała do całości spadku męża i wnuka, dzieląc majątek po połowie....

Manipulacje rodziny w celu zmiany testamentu, co robić?

Zmarł mój wujek. Żyje jego żona (czyli moja ciocia). Byli bezdzietnym małżeństwem. Wujek zostawił testament potwierdzony notarialnie, w którym jest...

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na mnie. Mama...

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na...

Testament sporządzony przed kierownikiem USC

Protokół z oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę został sporządzony przed kierownikiem USC w 2007 r., spadkodawczyni zmarła 17.11.2014 r....

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Mam drugiego męża, nie mamy wspólnych dzieci, ale z poprzedniego małżeństwa ja mam dwie córki. Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do...

Kłamstwo w sprawie testamentu

W połowie 2014 r. zmarła moja ciotka. W 2008 r. sporządziła notarialny testament, w którym zapisała mi swój dom. Na sprawę spadkową przybył...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »