Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przyjąć spadek, by przeszedł na dzieci?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-08-08

Jestem wdową, mam dwoje dzieci. Okazało się, że mam ze szwagrem dziedziczyć po mojej siostrze. Początkowo nie chciałam przyjąć spadku, ale ze względu na dzieci zaczęłam się nad tym zastanawiać. Czy mogę przejąć spadek, ale bez odpowiedzialności za długi? Czy jego przyjęcie może nastąpić dopiero po mojej śmierci na rzecz moich dzieci?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak stanowi art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Są to trzy możliwe rozwiązania, przyjmując spadek wprost dziedziczy Pani ewentualne długi w całości, przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada Pani za długi do wartości spadku, a odrzucając spadek, pozbywa się Pani niejako wszystkiego: i aktywów i pasywów.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli jednak Pani spadek odrzuci, to przechodzi on na kolejnych spadkobierców – tu, jak wynika ze stanu faktycznego, na dzieci Pani. Poniżej cytuję Pani postanowienie Sądu Najwyższego o sygn. akt I CKU 8/97m z 26.05.1997 r.:

„Odrzucenie spadku przez spadkobiercę wyłącza go od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.), co w konsekwencji – stosownie do art. 931 § 2 k.c. – powoduje, że udział spadkowy tego spadkobiercy (o ile jest on, jak w sprawie niniejszej, dzieckiem spadkobiercy) przypada dzieciom w częściach równych.

Zgodnie z art. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest zatem dobrym rozwiązaniem, bo jeśli do spadku wejdą także długi, to wówczas i tak odpowiada Pani tylko do wartości aktywów spadku, które nota bene na zlecenie sądu ustala komornik.

Generalnie bowiem to komornik dokonuje spisu inwentarza po zmarłym.

Natomiast po Pani śmierci następować będzie dziedziczenie majątku po Pani. Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób”. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Dlatego też ten odziedziczony po siostrze majątek wejdzie także w zakres przedmiotów spadkowych i w efekcie, jeśli nie sporządzi Pani np. testamentu i nie ustanowi innych spadkobierców, to będą po Pani dziedziczyć dzieci i ewentualnie przyszły mąż.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »