Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-08

Jak dokonać podziału majątku po zmarłej mamie? W skład majątku mamy wchodziły tylko ruchomości, samochód (niespłacony kredyt na ten samochód). Jak rozwiązać umowę z mediami i bankiem? Czy istnieje możliwość sprawdzenia wszelkich płatności – zobowiązań terminowych i zaległych? Na czym polega przyjęcie majątku lub zrzeczenie się majątku?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Należy zacząć od nabycia spadku sądowego lub notarialnego stwierdzenia nabycia spadku. Następnie niezbędne jest zgłoszenie spadku do US. Potem dopiero można myśleć o dziale spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu spadkobierca – według własnego uznania – może złożyć:

  • przed notariuszem; przepisy ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) nie regulują kwestii właściwości notariusza do podejmowania czynności notarialnych, toteż wybór notariusza – wolny i nieskrępowany – należy do spadkobiercy;
  • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu spadkobiercy;
  • w sądzie spadku (art. 628) w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Spadek można przyjąć wprost, czyli cały spadek i całe zadłużenie (przykładL masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 20 tys. zł).

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – czyli dziedziczy się długi do wysokości masy dodatniej spadku (przykład: masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 10 tys. zł).

Spadek można odrzucić – nie dziedziczy się ani długów, ani masy dodatniej. Można wybrać sposób w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci. Potem nabywa się spadek wprost.

Aby ustalić masę spadkową – można zrobić spis inwentarza. Każda osoba zgłaszająca żądanie wydania postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza powinna wykazać (uprawdopodobnić) przymiot wnioskodawcy. Brak takiego wykazania (uprawdopodobnienia) powoduje oddalenie wniosku. Przedtem jednak sąd powinien wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie w wyznaczonym terminie występujących braków, ewentualnie wysłuchać go na posiedzeniu sądowym lub zażądać oświadczenia na piśmie (art. 514 § 1).

Sądem właściwym w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza jest sąd spadku w rozumieniu art. 628. Art. 633 – dotyczący wyraźnie tylko spraw o zabezpieczenie spadku – nie ma tutaj zastosowania.

Przy sporządzaniu spisu inwentarza stosuje się odpowiednio art. 947–949. Do spisu wciąga się majątek oraz długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu. W spisie wykazuje się także wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują (por. § 28 i 30 rozporządzenia powołanego w uwadze 7 do art. 633

Spis inwentarza jest opcjonalny. W żadnym wypadku nie jest wymagalny ani konieczny. Ewentualnie można wystąpić o raport BIK – tam znajdują się zobowiązania – oczywiście nie wszystkie banki udostępniają tam dane statystyczne – ale większość banków owszem.

Potem można myśleć o dziale spadku. Działu spadku można także dokonać u notariusza, w sądzie, lub jeśli nie ma nieruchomości – umownie. Między spadkobiercami. W dowolny sposób. Jeśli dział spadku będzie odbywał się sądownie – sąd oszacuje spadek, wyceni, podzieli wg wniosków stron, wg dowodów, argumentów.

Postępowanie o dział spadku ma charakter kompleksowy, w związku z czym zmierza do załatwienia całokształtu stosunków, jakie powstały między współspadkobiercami (por. uzasadnienie uchwały SN z 25 czerwca 1971 r., sygn. akt III CZP 34/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62). Skutkiem tego założenia jest możliwie pełne zharmonizowanie postępowania o dział spadku z postępowaniem o zniesienie współwłasności (por. również uwagi do art. 685, 686 i 687), przy czym art. 688 spełnia funkcję klauzuli generalnej, dopełniającej zespolenie obydwu tych postępowań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »