Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak syn może władać majątkiem ze spadku bez spłacania swoich długów?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-12-30

Matka zamierza zabezpieczyć swój majątek w testamencie na rzecz jedynego syna. Syn jest dłużnikiem wobec wielu podmiotów. Syn ma dwoje dzieci. Z wiadomych względów syn nie może przyjąć spadku bezpośrednio, gdyż mogą się o niego upomnieć wierzyciele. Jednym z połowicznych rozwiązań jest wydziedziczenie syna z zapisaniem majątku na rzecz wnuków. Problemem jest to, że w przypadku śmierci matki po rozwodzie wydziedziczonego syna władanie majątkiem przejmie rozwiedziona małżonka do pełnoletności wnuków. Czy jest inne rozwiązanie w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkodawca może podjąć decyzję dotyczącą wyeliminowania zarządu matki dzieci nad spadkiem odziedziczonym przez nieletnich. Co więcej, nie musi być ona w żaden sposób uzasadniona (np. jakimiś szczególnymi powodami – jak niegospodarność matki dziecka czy trwonienie przez nią majątku). Wiek dziecka nie stanowi żadnej przeszkody, jeśli chodzi o możliwość powołania go do dziedziczenia. Niepełnoletnie dziecko nie będzie mogło jednak zarządzać swoim majątkiem samodzielnie, w pełnym zakresie. Co do zasady takim spadkiem będą zarządzać jego rodzice (o ile w chwili śmierci spadkodawcy dziecko będzie jeszcze niepełnoletnie – bo dopiero wtedy dojdzie do nabycia spadku przez spadkobierców).

Matka syna może wyłączyć taki spadek spod władzy matki dzieci syna (niepełnoletnich spadkobierców) już wcześniej. W testamencie można bowiem zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez ich matkę. Stanowi o tym art. 102 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.).

Zgodnie z art. 102 K.r.io. w umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, zarząd sprawuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Oprócz tego może spadkodawczyni zgodnie z art. 986 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) w testamencie powołać wykonawcę testamentu (nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych – czyli osoba ta musi być pełnoletnia).

Wykonawcą testamentu może być osoba dowolnie wybrana przez spadkodawcę, zarówno z kręgu spadkobierców, zapisobierców, jak i spoza tego grona (a więc także osoba trzecia). Jedynym wymaganiem stawianym wykonawcy przez K.c. jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dopuszczalne jest także powołanie wykonawcy testamentu z zaznaczeniem, że gdyby nie chciał on lub nie mógł wykonać związanych z tą funkcją czynności (wykonawca testamentu z ważnych powodów może być zwolniony przez sąd), to wykonawcą tym będzie inna osoba wskazana jednocześnie w testamencie (tzw. wykonawca zastępczy). W akcie notarialnym należy wskazać wykonawcę z imienia i nazwiska, a także podać imiona jego rodziców i miejsce zamieszkania. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego powinno unikać się sformułowań ujętych w formie nadziei lub życzenia. Oświadczenia spadkodawcy powinny zawierać sformułowania istotne dla danej czynności prawnej (oznacza to, że należy wskazać konkretnie, że wykonawca testamentu wyda majątek spadkobiercy po ukończeniu przez niego pełnoletniości w przypadku spadkobiercy małoletniego).

Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy.

Reasumując, spadkodawczyni możesz więc wyznaczyć jako zarządcę majątkiem, który odziedziczy małoletni, dowolną osobę, bliskiego krewnego albo nawet kogoś zupełnie niespokrewnionego. Czyli matka może wyznaczyć jako wykonawcę testamentu swojego syna, tym samym pomijając matkę dzieci. W takiej sytuacji zamiast wydziedziczenia syna proponowałabym spisać umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, która wyłącza dziedziczenie syna po śmierci matki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »