Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uchronić rodzinę przed długami?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-07-10

Mam długi, które powoli, ale systematycznie spłacam. Wysokość wraz z odsetkami wielokrotnie przekracza moje możliwości i może tak się zdarzyć, że umrę, zanim ureguluję należności. Nie chciałbym, aby rodzina po mojej śmierci miała z tego powodu problemy. Czy z tej sytuacji jest jakieś wyjście?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopóki Pan żyje, Pana rodzina nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za Pana długi. Istnieje jednak takie niebezpieczeństwo w przypadku Pana śmierci.

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu cywilnego (K.c.): „spadek (rozumiany jako suma praw i obowiązków zmarłego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.) Tak więc formalnie, już z chwilą śmierci spadkodawcy wszelkie przysługujące mu prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców.

Nabycie to nie ma jednak charakteru ostatecznego, gdyż spadkobierca może np. spadek odrzucić (art. 1012 K.c.). Spadek to wszystko to, co w chwili śmierci posiadała osoba zmarła – wszystkie jej aktywa i pasywa. Czyli majątek i długi.

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy spadek dziedziczy małżonek oraz dzieci zmarłego. W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy mogą oni jednak odrzucić spadek. Jeżeli dzieci w chwili Pana śmierci będą małoletnie, potrzebna będzie zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w ich imieniu.

Odrzucenie spadku, podobnie jak i przyjęcie spadku, jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu (przyjęciu) spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Z tego wynika, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Chodzi więc o chwilę, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu.

Jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w wymaganym terminie, to jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Inną możliwością jest – na podstawie art. 1048 K.c. – zrzeczenie się przez Pana spadkobierców (czyli dzieci, żonę) dziedziczenia po Panu. Zgodnie z tym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po spadkodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Czyli trzeba udać się do notariusza. Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może chcieć aktów urodzenia, z których będzie wynikało Państwa pokrewieństwo.

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia np. przez Pana dzieci ich dzieci również nie będą dziedziczyć, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas upłynął pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

W 2011 roku zmarł mój ojciec, pozostawiając w spadku jedynie długi. Nie odrzuciłem spadku w ustawowym terminie, bo o długach nie wiedziałem....

Jak zabezpieczyć udział spadkobiercy przed jego wierzycielami?

Dwa lata temu zmarła nasza mama, nie pozostawiając testamentu. Mama wraz z ojcem posiadała majątek we wspólnocie małżeńskiej. Wraz z jej...

 

Co zrobić, by nie ponosić odpowiedzialności za długi ojca?

Mój ojciec posiada długi alimentacyjne. Ponieważ nie utrzymujemy kontaktów, mam obawy, że w przypadku jego śmierci nie zostanę o niej powiadomiony...

 

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Zmarł mój ojciec, zostawiając dług w wysokości około 30 tys. zł, wszyscy z mojej rodziny złożyli wniosek o odrzucenie spadku, łącznie ze...

Roszczenia banku po śmierci babci

Moja babcia zmarła w 2008 roku. Miała zaciągnięty kredyt, który sądownie został wypowiedziany już w 2006 roku. Rodzina (dzieci babci, w tym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »