Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-22

Chciałabym przekazać cały swój majątek mojej siostrzenicy. Byłam dla niej rodziną zastępczą i opiekunem prawnym .Moi rodzice oraz rodzeństwo nie żyją. Co mogę zrobić, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy mojej wychowanki?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Dopóki Pani żyje, to może Pani dowolnie i swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. W szczególności według swojej woli może Pani zbyć swój majątek na rzecz jakiejkolwiek osoby (poprzez darowiznę, sprzedaż, umowa dożywocia) albo sporządzić testament, w którym do spadku po sobie powoła Pani dowolną osobę.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chce Pani cały swój majątek przekazać swojej wychowance, to nie ma żadnych przeszkód, żeby tego dokonać. Musi tylko Pani odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy Pani siostrzenica ma ten majątek nabyć na własność, czy jeszcze za Pani życia czy dopiero po śmierci. Jeżeli chciałaby Pani już teraz przekazać ten majątek to należy spisać umowę darowizny. W tym celu warto udać się do notariusza, który sporządzi taką umowę i załatwi wszystkie formalności.

Z kolei jeśli chce Pani dokonać przekazania majątku dopiero po śmierci, to warto w tym celu spisać testament. Testament nie straci na ważności, dopóki go Pani nie odwoła. Testament będzie ważny, aż nie zmieni Pani jego treści. Należy wskazać, iż testament można sporządzić w kilku formach. W Pani sytuacji może to być testament pisany odręcznie lub testament notarialny. Według art. 949 oraz 950 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do:

  1. własnoręcznego spisania treści testamentu,
  2. podpisania sporządzonego pisma,
  3. opatrzenia go datą.

Brak daty może w pewnych sytuacjach pozostawać bez wpływu na ważność dokonanych rozrządzeń (art. 949 § 2 K.c.). Jest to zarówno najprostsza, jak również najtańsza metoda.

Z praktyki wynika, że testament holograficzny należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości takiego testamentu sąd powinien powołać biegłego pismoznawcę.

Kodeks postępowania cywilnego pozostawia w tym zakresie decyzję sędziemu (art. 254 § 1 oraz art. 278 § 1 wspomnianego kodeksu). Jednak w praktyce dokonanie ekspertyzy pismoznawczej wymaga rozległej wiedzy specjalistycznej. Sąd z reguły nie dysponuje taką wiedzą i dlatego należy postulować, aby uzyskano opinię fachowca.

Kodeks cywilny nie określa wymagań formalnych, jakim ma odpowiadać testament notarialny. Stwierdza tylko, że testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza to odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), a przede wszystkim do art. 79–95.

Testament sporządzony zgodnie z art. 950 K.c. jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniącym się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu. Koszt testamentu to 100–400 zł.

Radziłabym Pani spisać testament u notariusza, jeśli chce Pani jak najbardziej zabezpieczyć interesy siostrzenicy.

Żaden z pozostałych Pani spadkobierców nie może żądać od Pani siostrzenicy ani spadku, ani zachowku, bez względu na to, czy siostrzenica otrzyma majątek w formie testamentu, czy darowizny.

Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Jak sama Pani pisze, nie ma Pani zstępnych, małżonka ani rodziców, a pozostałe osoby niewymienione w powyższym artykule nie są uprawnione do zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »