Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-22

Chciałabym przekazać cały swój majątek mojej siostrzenicy. Byłam dla niej rodziną zastępczą i opiekunem prawnym .Moi rodzice oraz rodzeństwo nie żyją. Co mogę zrobić, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy mojej wychowanki?

Dopóki Pani żyje, to może Pani dowolnie i swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. W szczególności według swojej woli może Pani zbyć swój majątek na rzecz jakiejkolwiek osoby (poprzez darowiznę, sprzedaż, umowa dożywocia) albo sporządzić testament, w którym do spadku po sobie powoła Pani dowolną osobę.

Jeżeli chce Pani cały swój majątek przekazać swojej wychowance, to nie ma żadnych przeszkód, żeby tego dokonać. Musi tylko Pani odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy Pani siostrzenica ma ten majątek nabyć na własność, czy jeszcze za Pani życia czy dopiero po śmierci. Jeżeli chciałaby Pani już teraz przekazać ten majątek to należy spisać umowę darowizny. W tym celu warto udać się do notariusza, który sporządzi taką umowę i załatwi wszystkie formalności.

Z kolei jeśli chce Pani dokonać przekazania majątku dopiero po śmierci, to warto w tym celu spisać testament. Testament nie straci na ważności, dopóki go Pani nie odwoła. Testament będzie ważny, aż nie zmieni Pani jego treści. Należy wskazać, iż testament można sporządzić w kilku formach. W Pani sytuacji może to być testament pisany odręcznie lub testament notarialny. Według art. 949 oraz 950 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do:

  1. własnoręcznego spisania treści testamentu,
  2. podpisania sporządzonego pisma,
  3. opatrzenia go datą.

Brak daty może w pewnych sytuacjach pozostawać bez wpływu na ważność dokonanych rozrządzeń (art. 949 § 2 K.c.). Jest to zarówno najprostsza, jak również najtańsza metoda.

Z praktyki wynika, że testament holograficzny należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości takiego testamentu sąd powinien powołać biegłego pismoznawcę.

Kodeks postępowania cywilnego pozostawia w tym zakresie decyzję sędziemu (art. 254 § 1 oraz art. 278 § 1 wspomnianego kodeksu). Jednak w praktyce dokonanie ekspertyzy pismoznawczej wymaga rozległej wiedzy specjalistycznej. Sąd z reguły nie dysponuje taką wiedzą i dlatego należy postulować, aby uzyskano opinię fachowca.

Kodeks cywilny nie określa wymagań formalnych, jakim ma odpowiadać testament notarialny. Stwierdza tylko, że testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza to odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), a przede wszystkim do art. 79–95.

Testament sporządzony zgodnie z art. 950 K.c. jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniącym się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu. Koszt testamentu to 100–400 zł.

Radziłabym Pani spisać testament u notariusza, jeśli chce Pani jak najbardziej zabezpieczyć interesy siostrzenicy.

Żaden z pozostałych Pani spadkobierców nie może żądać od Pani siostrzenicy ani spadku, ani zachowku, bez względu na to, czy siostrzenica otrzyma majątek w formie testamentu, czy darowizny.

Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Jak sama Pani pisze, nie ma Pani zstępnych, małżonka ani rodziców, a pozostałe osoby niewymienione w powyższym artykule nie są uprawnione do zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Kolejne dziedziczenie w rodzinie

Rodzice przekazali gospodarstwo rolne mi i siostrze. Rodzice już nie żyją. Pół roku temu siostra zmarła; miała męża i dwoje dzieci. Czy należy...

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?

Sprawa dotyczy prawa spadkowego i mieszkania w bloku. Właścicielami była moja teściowa i mój teść. 12 lat temu teściowie się rozwiedli....

Podział spadku bez angażowania małych dzieci

Moja mama żyje, mam również jedną siostrę. Czy jeśli odrzucę spadek (chcąc, aby mama dostała moją część), to czy spadkobiercami nie staną się moje...

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku

Moja narzeczona i ja mamy dorosłe dzieci. Zamierzamy się pobrać i będziemy budować dom na stare lata. Chcemy, aby jej syn dziedziczył 58% całej...

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki

Kto dziedziczy mieszkanie mojej matki? Ja czy brat, który ma pełnomocnictwo do jego sprzedaży? Kilka lat temu to mieszkanie wykupiliśmy na własność...

Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?

Pełniłam opiekę nad wujostwem bezdzietnym. Około 3 lata przed ich śmiercią otrzymałam przelew „na opiekę i za opiekę” (nie darowiznę)....

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie

Żyjemy od 5 lat w konkubinacie. Mamy wspólną córkę (2-letnią) oraz każde z nas ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Mój partner kupuje...

Śmierć żony a działalność gospodarcza męża

Prowadzę działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji gospodarczej. Niedawno umarła moja żona. Czy majątek mojej firmy wchodzi do masy spadkowej?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »