Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmienić porządek dziedziczenia?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-06-30

Mam mieszkanie, którego współwłaścicielem jest mój mąż. Mamy dorosłą córkę, a mąż ma jeszcze dorosłego syna z pierwszego małżeństwa. Jeśli mąż przepisałby na mnie swoją połowę mieszkania, a ja przepisałabym je drogą testamentu na naszą córkę, czy jego syn nie dziedziczyłby w przyszłości tego mieszkania? Dodam, że mąż po rozwodzie swoje mieszkanie zostawił żonie i synowi, a wprowadził się do mojego mieszkania. Później to moje mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy wspólnie większe, ustanawiając bez większego zastanowienia współwłasność. Teraz uważamy, że prawo syna do tego mieszkania byłoby niesprawiedliwe wobec córki.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Przedstawiona przez Panią sytuacja dotyczy porządku dziedziczenia i możliwości zmierzających do jego podważenia. Kwestie dziedziczenia reguluje Kodeks cywilny, w tym ustawowy porządek dziedziczenia.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„Art. 931. [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych]

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Oznacza to, iż w pierwszej kolejności do spadku po mężu powołana jest Pani i jego dzieci, przy czym wszyscy Państwo dziedziczycie w częściach równych po 1/3 udziału spadkowego. Odnosząc się do szczegółowo postawionych przez Panią pytań, przeprowadzenie działań o których Pani pisze, doprowadziłoby do pozbawienia możliwości dziedziczenia syna męża. Jednakże nie pozbawia go takie działanie wszelkich uprawnień. Jako spadkobierca ustawowy ma prawo dochodzenia zachowku od osób obdarowanych. Zachowek, co do zasady, stanowi połowę udziału, jaki przypadłby spadkobiercy ustawowemu powołanemu do dziedziczenia z ustawy.

Spadkobierca może dochodzić zachowku zarówno od spadkobiercy ustawowego, jak i obdarowanego. Oczywiście odmienne są zasady odpowiedzialności w ramach tych dwóch grup zobowiązanych. Pani jako obdarowana odpowiadałaby w granicach swojego wzbogacenia. Pani odpowiedzialność ograniczona byłaby do wartości substancji uzyskanych w drodze darowizny i w granicach wzbogacenia wynikającej z tej darowizny.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1000 K.c.:

„§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Wydaje się, iż ciąg darowizn wyłączyłby możliwość dochodzenia zachowku przez syna męża. Natomiast sytuacja, w której zapisuje Pani w drodze testamentu udział po mężu nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń przez syna męża.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »