Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka część należy się wdowie i dzieciom?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-28

Mój ojciec testamentem na wypadek swojej śmierci cały swój majątek zapisał pasierbowi – synowi drugiej żony, z którą zawarł związek małżeński w 2005 r. Rok temu ojciec zmarł. Sąd rejonowy postanowieniem stwierdził nabycie spadku przez obdarowanego. Ojciec z pierwszego małżeństwa miał troje dzieci. Moje pytanie wiąże się z zachowkiem – jaka część należy się żonie, a jaka trójce dzieci? Wartość spadku to kwota 250 000 zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sporządzony testament wyraża wolę jego autora na wypadek śmierci. Według przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.) osoba sporządzająca testament jako wyraz swojej woli na wypadek śmierci może wskazać spadkobierców testamentowych (jednego lub kilku). Wskazanie spadkobiercy to przysporzenie dla niego, korzyść w postaci stania się właścicielem majątku spadkodawcy po śmierci spadkodawcy. Pana ojciec miał możliwość dowolnego rozporządzania swoim majątkiem na rzecz dowolnej osoby. Wybrał syna swojej drugiej żony, którego obdarował całością swojego majątku. Niestety ale prawo nie przewiduje już dla pozostałych dzieci zmarłego żadnej możliwości uzyskania prawa do spadku, który odziedziczył zgodnie z testamentem syn drugiej żony zmarłego. Pozostaje jedynie możliwość ubiegania się o zachowek ze spadku po ojcu.

Zgodnie z art. 991 § 1 K.c. „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Według § 2 art. 991 K.c. „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

O zachowek może Pan wystąpić w ciągu 5 lat od otwarcia testamentu po ojcu. W kwestii zachowku należy wziąć pod uwagę, prócz art. 991 K.c., także inne przepisy tego kodeksu, w szczególności – art. 993–996.

Według art. 993 K.c. przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spadkodawcę.

Według art. 994 § 1 K.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Natomiast stosownie do art. 995 K.c. wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Podstawę ustalenia sumy stanowiącej zachowek stanowi tzw. substrat zachowku. Substrat zachowku to wartość stanu czynnego spadku wraz z wartością darowizn podlegających doliczeniu.

Aby ustalić wysokość należnego zachowku, należy ustalić wartość aktywów spadku pozostawionego przez spadkodawcę – należy zsumować wartość przedmiotów spadkowych pozostawionych przez niego oraz odjąć od tej kwoty pasywa spadku (długi spadkowe). Do tego należy doliczyć wartość darowizn uczynionych na rzecz uprawnionych do zachowku.

Zachowek wylicza się w następujący sposób:

Wartość spadku ustalona dla potrzeby obliczenia zachowku × (razy) udział danego spadkobiercy wynikający z dziedziczenia ustawowego × (razy) ułamek należnego zachowku – (minus) darowizny (lub wartość majątku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.

Reasumując, do żądania zachowku od syna drugiej żony Pana zmarłego ojca uprawnione będą pozostałe dzieci Pana ojca oraz jego druga żona. Obliczmy teraz: Pana ojciec w chwili śmierci miał żonę i troje własnych dzieci. Tak więc każda z tych osób, gdyby nie było testamentu dziedziczyłaby po ¼ udziału w spadku. Zachowek należny poszczególnym osobom będzie zatem wynosił albo połowę przypadającego im udziału czyli 1/8 – jeżeli dana osoba w chwili śmierci była pełnoletnia i zdolna do pracy, albo 2/3 z udziału w spadku jeżeli dana osoba była w chwili śmierci Pana ojca niepełnoletnia lub niezdolna do pracy.

Będzie to zatem albo 1/8 od kwoty 250 000 zł albo 1/6 od tej kwoty dla każdego ze spadkobierców (czyli dla żony i trójki dzieci, w zależności, kto spełnia które z powyższych przesłanek).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zstępni rodzeństwa nie są uprawnieni do otrzymania zachowku

Ciotka zapisała w testamencie mieszkanie mojej chrzestnej, czyli siostrze mojego nieżyjącego taty. Czy w takiej sytuacji mogę wystąpić...

 

Ile wyniesie zachowek dla siostry, która nie otrzymała darowizny?

Ojciec darował mi 4/6 nieruchomości (dwupiętrowy dom na dużej działce). Takiej darowizny nie otrzymała moja siostra. Obecnie, po śmierci taty siostra...

 

Wydziedziczenie dzieci w testamencie nie pozbawia wnuków zachowku

W 2000 r. zmarł mój ojciec i po nim dostałam spadek. Rok temu zmarła moja matka. Zostawiła testament, w którym wydziedziczyła mnie i siostrę,...

 

Mama przepisała mi mieszkanie, które wykupiła za moje pieniądze

Mama przepisała na mnie mieszkanie, które wykupiła od miasta za moje pieniądze. Po 6 latach od tego zdarzenia zmarła. Czy muszę płacić zachowek? Mieszkanie...

 

Czy od darowizny domu i działki trzeba wypłacić zachowek?

Mój tata posiadał odrębną własność (dom i działkę), którą w 1996 r. otrzymałam od niego aktem darowizny. Mama zmarła dużo wcześniej. Umowa ustna...

 

Spadek i długi w spisie inwentarza

Niedawno zmarł mój mąż. Przed śmiercią sporządził umowę dożywocia, w wyniku której otrzymałam dom. Mąż miał dzieci z pierwszego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »