Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie przepisy stosuje się przy dziedziczeniu gospodarstw?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-16

W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Wujek zmarł w 1984 r., nie miał dzieci, ale był żonaty. Ustawowi spadkobiercy po nim to: żona (zmarła w 1985 r.) i dwóch braci (jeden brat zmarł w 1979 r., a drugi brat, czyli mój ojciec w 2000 r.). Czy należy mi się udział w spadku gospodarstwa rolnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według art. 93 § 1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W sytuacji braku dzieci i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Te reguły dotyczą jedynie sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. W przeciwnym wypadku dziedziczenie następuje zgodnie z treścią rozrządzenia testamentowego.

W Pani sytuacji, w przypadku śmierci Pani wujka, jeżeli w chwili jego śmierci nie żyli jego rodzice, nie miał on dzieci i nie pozostawił testamentu, to z ustawy dziedziczyć będzie zarówno współmałżonek (1/2 spadku), jak i rodzeństwo zmarłego (pozostała 1/2 dzielona na dwóch braci, czyli każdemu przypadnie po 1/4). Skoro zarówno Pani ojciec, jak i drugi brat zmarli, to przypadłe im udziały w spadku (czyli po 1/4) przeszły na ich dzieci, czyli m.in. na Panią. Aby odziedziczyć te udziały musiałaby Pani przeprowadzić postępowanie spadkowe najpierw po swoim ojcu, a następnie po wujku.

Generalna zasada jest taka, że do dziedziczenia gospodarstw rolnych uzyskanych ze spadku po osobie zmarłej po 2001 r. nie ma żadnych specjalnych wymogów, dziedziczy się je tak samo, jak normalny spadek.

Jednakże Pani wujek zmarł w 1984 r. i do dziedziczenia gospodarstwa rolnego po nim będą miały zastosowanie przepisy, które obowiązywały w tamtym czasie, pod warunkiem że gospodarstwo przekracza 1 ha powierzchni. Jeżeli nie przekracza, to dziedziczy się je według zasad ogólnych.

Przyjmijmy, że gospodarstwo Pani wujka przekracza 1 ha. W brzmieniu pierwotnym (tzn. od wejścia w życie Kodeksu cywilnego – 1 styczeń 1965 r.) z treści przepisów dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych wynikało, że dzieci spadkodawcy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli:

1) pracowały w tym gospodarstwie albo;

2) w chwili otwarcia spadku są członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodarstwie rolnym takiej spółdzielni, albo;

3) w chwili otwarcia spadku bądź prowadzą inne indywidualne gospodarstwo rolne, bądź też pracują w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, albo;

4) w chwili otwarcia spadku bądź są małoletnie, bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo;

5) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy.

Takie same zasady odnosiły się do wszystkich spadkobierców ustawowych.

Oznacza to, że jeżeli Pani ojciec spełniał któreś z powyższych kryteriów to udział w gospodarstwie po bracie odziedziczył, jeżeli nie, to nie. Zatem zależy, czy Pani odziedziczyła udział w gospodarstwie po wujku od tego, czy Pani ojciec spełniał którąś z powyżej wskazanych przesłanek w chwili śmierci Pani wujka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Kiedy zrzec się spadku?

Zmarł syn mojej siostry (kawaler). Najbliższa jego rodzina to matka (moja siostra), brat i siostra. Matka i siostra zmarłego odrzuciły już spadek,...

 

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Niedawno zmarła moja żona. Mieliśmy zgromadzone środki finansowe na kontach wspólnych, a ja dodatkowo posiadam konto własne. Czy środki na moim koncie...

 

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy...

 

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto dostanie spadek

Mam syna i wnuczkę po zmarłej córce. Moja żona nie żyje. Jaki udział w spadku po mojej śmierci otrzymają syn i wnuczka według...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »