Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-05-14

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku, jeżeli postanowieniem sądu na mocy testamentu zmarłej jedynym spadkobiorcą jest wnuk? Żyją jednak dwaj ustawowi spadkobiorcy uprawnieni do zachowku, ale obecnie jest, jak się nam wydaje, tylko jeden właściciel spadku.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Stan faktyczny Pana sprawy przedstawia się następująco:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

  • spadkodawca sporządził testament na rzecz swojego wnuka,
  • przed sądem został już otwarty i ogłoszony testament, jak również sąd wydał postanowienie, w którym potwierdził, że całość spadku po śmierci spadkodawcy odziedziczył jego wnuk;
  • spadkodawca pozbawił swoje dzieci prawa do spadku, pomijając je w testamencie (tzw. testament negatywny na ich rzecz);
  • spadkobiercy ustawowi na dzień dzisiejszy są uprawnieni do zachowku po śmierci spadkodawcy w ciągu 5 lat od otwarcia testamentu.

Pana interesuje, czy jest potrzebny dział spadku, jeśli całość spadku po spadkodawcy odziedziczył jedynie jeden spadkobierca testamentowy.

Przepisy prawne dotyczące działu spadku ustawodawca zamieścił w Kodeksie cywilnym: księga IV Spadki, Tytuł VIII Wspólność majątku spadkowego i dział spadku, art. 1035–1046.

Zgodnie z art. 1035 „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku przechodzą w drodze dziedziczenia na jedną osobę lub na kilku współspadkobierców. Jeżeli do spadku dojdzie więcej niż jedna osoba, między współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Istnieje ona do chwili dokonania działu spadku.

Podmiotami poszczególnych praw i obowiązków spadkowych stają się w częściach wynikających z ustawy lub testamentu poszczególni współspadkobiercy.

Ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, spadek odziedziczył jedynie wnuk, to stał się on automatycznie jedynym właścicielem całego spadku, a więc nie ma innych spadkobierców oprócz niego i nie ma potrzeby dzielić spadku.

Dział spadku miałby miejsce wówczas, gdyby spadkodawca powołał w testamencie dwóch lub więcej spadkobierców i oni odziedziczyliby spadek po nim. Wtedy spadkobiercy testamentowi byliby współwłaścicielami spadku, a więc wchodziłby w grę dział spadku.

Reasumując, w przedstawionej przez Pana sprawie nie ma podstaw do przeprowadzenia działu spadku, ponieważ istnieje jeden właściciel spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »