Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-05-14

Czy jest konieczne przeprowadzenie postępowania podziału spadku, jeżeli postanowieniem sądu na mocy testamentu zmarłej jedynym spadkobiorcą jest wnuk? Żyją jednak dwaj ustawowi spadkobiorcy uprawnieni do zachowku, ale obecnie jest, jak się nam wydaje, tylko jeden właściciel spadku.

Stan faktyczny Pana sprawy przedstawia się następująco:

  • spadkodawca sporządził testament na rzecz swojego wnuka,
  • przed sądem został już otwarty i ogłoszony testament, jak również sąd wydał postanowienie, w którym potwierdził, że całość spadku po śmierci spadkodawcy odziedziczył jego wnuk;
  • spadkodawca pozbawił swoje dzieci prawa do spadku, pomijając je w testamencie (tzw. testament negatywny na ich rzecz);
  • spadkobiercy ustawowi na dzień dzisiejszy są uprawnieni do zachowku po śmierci spadkodawcy w ciągu 5 lat od otwarcia testamentu.

Pana interesuje, czy jest potrzebny dział spadku, jeśli całość spadku po spadkodawcy odziedziczył jedynie jeden spadkobierca testamentowy.

Przepisy prawne dotyczące działu spadku ustawodawca zamieścił w Kodeksie cywilnym: księga IV Spadki, Tytuł VIII Wspólność majątku spadkowego i dział spadku, art. 1035–1046.

Zgodnie z art. 1035 „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku przechodzą w drodze dziedziczenia na jedną osobę lub na kilku współspadkobierców. Jeżeli do spadku dojdzie więcej niż jedna osoba, między współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Istnieje ona do chwili dokonania działu spadku.

Podmiotami poszczególnych praw i obowiązków spadkowych stają się w częściach wynikających z ustawy lub testamentu poszczególni współspadkobiercy.

Ponieważ, jak wynika z opisu sprawy, spadek odziedziczył jedynie wnuk, to stał się on automatycznie jedynym właścicielem całego spadku, a więc nie ma innych spadkobierców oprócz niego i nie ma potrzeby dzielić spadku.

Dział spadku miałby miejsce wówczas, gdyby spadkodawca powołał w testamencie dwóch lub więcej spadkobierców i oni odziedziczyliby spadek po nim. Wtedy spadkobiercy testamentowi byliby współwłaścicielami spadku, a więc wchodziłby w grę dział spadku.

Reasumując, w przedstawionej przez Pana sprawie nie ma podstaw do przeprowadzenia działu spadku, ponieważ istnieje jeden właściciel spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Własność pojazdu po śmierci współwłaściciela

Wraz z ojcem byliśmy współwłaścicielami samochodu. Po śmierci taty samochód stał na podwórku. W międzyczasie wszyscy spadkobiercy (w tym ja) zrzekli się...

Co należy zrobić z testamentem odręcznym?

Moja zmarła ciocia zostawiła odręczny testament . Zapisała mi mieszkanie i uczyniła wykonawczynią testamentu. Co ...

Gmina jako spadkobierca

Mój partner zmarł, a jego rodzina zrzekła się spadku. W skład masy spadkowej wchodzi połowa mieszkania, które razem kupiliśmy na wspólny kredyt....

Odrzucenie spadku po ojczymie

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Ponieważ miał wiele długów, kilka dni temu jego żona – moja mama – i syn z pierwszego...

Wyłączenie budynku z wyceny gospodarstwa rolnego

Czy można starać się o wyłączenie budynku (wybudowanego ok. 11 lat temu przez moich rodziców) z wyceny gospodarstwa rolnego? Rodzice są...

Uposażenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku

Mój mąż jest Włochem, mieszkamy w jego kraju. W Polsce mam wykupioną polisę ubezpieczeniową zawierającą wypłatę dla uposażonych z tytułu...

Ponowny związek małżeński a spadek

Zmarł mój ojciec. Zgodnie ze stanem prawnym ojciec i syn mieli po połowie majątku, tj. domu i działki. Ojciec był od kilku lat w ponownym...

Pies, dom, samochód pozostawione przez teścia

Mój owdowiały dawno temu teść później ożenił się. Niedawno jednak zmarł. Pozostawił psa, dom, samochód i raty za sprzęt AGD kupiony z drugą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »