Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jedyny spadkobierca i zarazem dłużnik alimentacyjny

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-12-17

Zmarła właścicielka mieszkania. Jedynym spadkobiercą jest jej syn, który ma dwoje dzieci. Problem polega na tym, że wobec dzieci jest on dłużnikiem alimentacyjnym – zadłużenie z tego tytułu wynosi ok. 90 tys. zł wraz z odsetkami, tak ustalił komornik. Co powinna zrobić matka dzieci? Czy może się ubiegać o jakieś prawa do tego mieszkania? Dodam, że syn zmarłej nigdzie nie pracuje od kilkunastu lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ojciec dzieci jest jedynym spadkobiercą a jednocześnie dłużnikiem alimentacyjnym. Oczywiście jako przedstawicielowi ustawowemu małoletnich przysługuje Pani szereg uprawnień zmierzających do przymusowej egzekucji roszczeń alimentacyjnych. Jeżeli ojciec dziecka nie wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, Pani jako osoba mająca interes prawny może stosowny wniosek złożyć.

Stwierdzenie nabycia spadku powoduje, iż ojciec dzieci stanie się właścicielem nieruchomości. Uprawnieni mogą podjąć działania zmierzające do przymusowej realizacji roszczenia poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W konsekwencji może dojść do jej licytacyjnej sprzedaży. Egzekucja z nieruchomości składa się z kilku etapów postępowania, które następują po sobie i są ze sobą funkcjonalnie związane. Są nimi:

  • zajęcie nieruchomości,
  • opis i oszacowanie nieruchomości,
  • sprzedaż licytacyjna,
  • przybicie i przysądzenie własności nieruchomości,
  • podział sumy uzyskanej z egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; (…).”

Wobec powyższego roszczenia alimentacyjne są zaspokajane w pierwszej kolejności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »