Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jurysdykcja w sprawach spadkowych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-10-06

Mieszkam z żoną i dziećmi w UK, nie mamy meldunku w Polsce. W zeszłym miesiącu zmarł mój brat mieszkający w Polsce, który pozostawił po sobie jedynie długi. Rodzina brata zamierza odrzucić spadek po nim (ja również). Problem polega na tym, że mam dzieci urodzone w UK. Każde z nich ma obywatelstwo brytyjskie. Czy muszę złożyć wniosek o odrzucenie w ich imieniu spadku po moim bracie do sądu rodzinnego w Polsce, czy do sądu brytyjskiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego należy wskazać, iż podstawę prawną dla odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz przepisy procedury cywilnej (K.p.c.). Zgodnie z art. 101 § 3 K.r.o. rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Z uwagi na obowiązek wysłuchania rodzica niebędącego wnioskodawcą celowe wydaje się wyznaczenie rozprawy w każdej sytuacji, gdy złożenie oświadczeń na piśmie będzie niewystarczające (zob. art. 514). Uczestnikiem postępowania nie jest natomiast potencjalna strona czynności prawnej, której dotyczy zgoda.

Odnosząc się do pytania należy w pierwszym rzędzie ustalić sąd miejscowo właściwy dla rozpatrzenia wniosku. Przedmiotową kwestię regulują przepisy K.p.c., a mianowicie „art. 569. § 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy”.

Ze względu na fakt, iż dzieci przebywają poza granicami kraju, sądem właściwym jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Kognicja sądu obejmuje ustalenie, czy czynność istotnie przekracza zwykły zarząd. W orzecznictwie wskazuje się, że dokonując oceny czynności w tym kontekście, należy uwzględnić: ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutki w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i potrzebę ochrony jego interesów życiowych (wyrok SN z 16 listopada 1982 r., I CR 234/82, LexisNexis nr 318371). Typowymi czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd są: odrzucenie spadku (…) (postanowienie SN z 15 lipca 2005 r., IV CK 20/2005, OSNC 2006, nr 6, poz. 106, LexisNexis nr 394641).

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz akt zgonu zmarłego spadkodawcy. Ponadto należy załączyć dokumenty potwierdzające istnienie spadku i długów spadkowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dziedziczenie po żonie

Moja żona zmarła kilka lat temu, nie zostawiła testamentu. Nie przeprowadziliśmy postępowania spadkowego. Z żoną mieliśmy dwoje...

Sprzedaż odziedziczonych pojazdów

Mój tata zmarł i pozostawił po sobie dwa motocykle, są ubezpieczone. Innego majątku nie posiadał. Ja z siostrą jesteśmy spadkobierczyniami,...

Prawo spadkowe, prawo właśności

Mój mąż i jego brat odziedziczyli po 1/8 po matce m.in. działkę budowlaną, na której znajduje się ich dom rodzinny. Jak się okazuje, działka ta była...

Pies, dom, samochód pozostawione przez teścia

Mój owdowiały dawno temu teść później ożenił się. Niedawno jednak zmarł. Pozostawił psa, dom, samochód i raty za sprzęt AGD kupiony z drugą...

Czy dziedziczę z przyrodnim rodzeństwem?

Moja mama zmarła 15 lat temu, ojciec 18. W trakcie trwania małżeństwa mama zakupiła tylko na swoje nazwisko dom i działkę. Jestem jedyną córką...

Kiedy spadek otrzymuje pasierb?

Przed 3 miesiącami zmarła macocha mojej żony, jej mąż, czyli ojciec mojej żony, żyje. Żona była przez macochę wychowywana od 3 roku życia i do...

Dzielenie spadku z uwzględnieniem darowizn

Zmarł mój mąż, majątek wspólny to dom z działką, poza tym mąż miał majątek odrębny – gospodarstwo rolne o znacznej wartości....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »