Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy zrzec się spadku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-03-10

Zmarł syn mojej siostry (kawaler). Najbliższa jego rodzina to matka (moja siostra), brat i siostra. Matka i siostra zmarłego odrzuciły już spadek, dzieci siostry uczynią to samo. Brat zmarłego również odrzucił spadek, ma córkę, która też zrzeknie się spadku. Pozostałe osoby z rodziny to ja i jeszcze jedna siostra. Kiedy zrzec się spadku tzn. po czyim zrzeczeniu ja i moja siostra mamy to uczynić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej przedstawiam Pani informacje dotyczące procedury odrzucenia spadku według prawa polskiego i kręgu spadkobierców w zależności od kolejności ich powołania do spadku.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje).

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych. Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć). Taka sytuacja będzie miała miejsce w Pani sprawie.

7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku i do spadku zostają powołani spadkobiercy w dalszej kolejności.

Jak wynika z podanych przez Panią informacji na dzień dzisiejszy matka i rodzeństwo zmarłego odrzucili spadek po spadkodawcy. Aktualnie dzieci rodzeństwa zmarłego będą odrzucać spadek.

Jak wynika z opisu sprawy po odrzuceniu spadku przez zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) rodzeństwa zmarłego, spadek przejdzie na Panią i siostrę oraz zstępnych Pani i Pani siostry, jeżeli Panie odrzucicie spadek.

Proszę pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.).

Dla spadkobierców ustawowych dziedziczących w pierwszej kolejności chwilą dowiedzenia się o tytule swojego powołania jest zazwyczaj chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Dla spadkobiercy branego pod uwagę w dalszej kolejności, bieg terminu rozpocznie się od dnia, w którym dowiedział się, iż wyprzedzający go spadkobierca utracił tytuł powołania do dziedziczenia, tj. został wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku, na przykład spadek odrzucił (art. 1020 K.c.), czy został uznany za niegodnego dziedziczenia (art. 928 K.c.).

Zatem jeśli dowie się Pani, iż spadkobiercy ustawowi zmarłego powołani do dziedziczenia w pierwszej kolejności odrzucili spadek, to od momentu uzyskania takiej informacji jest Pani uprawiona – w terminie sześciu miesięcy – do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jak wskazuje art. 641 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Z kolei, stosownie do art. 643 K.p.c., o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności.

Jeżeli więc spadkobierca odrzuci spadek, to sąd prześle dalszym spadkobiercom zawiadomienie o tym fakcie. Od tego czasu będą oni mogli odrzucić spadek.

Oczywiście dobrze byłoby, aby Pani siostra zawiadomiła Panią, kiedy spadek odrzucą zstępni rodzeństwa zmarłego, nie czekając na zawiadomienie z sądu. Dla odrzucenia spadku liczy się chwila w której spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku z dowolnego źródła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Postępowanie spadkowe w Austrii

Niedawno zmarł mój ojciec, który od wielu lat mieszkał w Austrii i miał obywatelstwo tego kraju. W skład spadku wchodzi mieszkanie...

 

Uporządkowanie spraw spadkowych

Ja i moje rodzeństwo mieszkamy poza Polską. Mama zmarła w 2004 r., a tata – rok temu. Do tej pory nie zajmowaliśmy się spadkiem, ale...

 

Zabezpieczenie spadku

Mam problem ze spadkiem. Niedawno zmarła moja ciotka. W testamencie ciotka zapisała cały dom na mnie. Niestety rodzina ciotki odcięła mi dostęp do tego...

 

Jakie czynności podjąć, aby formalnie nabyć spadek?

Mój ojciec zmarł pół roku temu, nie pozostawiając testamentu. Ojciec posiadał troje dzieci, jest jeszcze mama. Ojciec pozostawił dwa domy. Jakie czynności...

 

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości

Trzy lata temu wraz z rodzeństwem nabyliśmy spadek po rodzicach – dom w równych częściach. Jedna z sióstr ma długi i wierzyciel...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »