Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kilku spadkobierców testamentowych

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2021-03-19

Czy może być kilku spadkobierców testamentowych? Proszę o wyjaśnienie tematu i opisanie jak się to ma w praktyce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kilku spadkobierców testamentowych

Kilku spadkobierców

Spadkobierców (zarówno testamentowych, jak i ustawowych) bywa niekiedy wielu, a nawet bardzo wielu. W przypadku dziedziczenia testamentowego – art. 931 i następne Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – z reguły kluczowe znaczenie ma liczebność grona rodzinnego (a zdarzają się rodziny bardzo liczne). W przypadku dziedziczenia testamentowego (art. 941 i następne K.c.) decydujące znaczenie ma wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie.

Wolność ustanawiania spadkobierców testamentowych

Testament (art. 941 i następne K.c.) jest rozrządzeniem własnym majątkiem przez człowieka na wypadek swej śmierci. Swoboda rozrządzania swym majątkiem na wypadek śmierci może być uzasadniania na parę podstawowych sposobów.

Pierwszy – swoiście pozytywistyczny (związany z obowiązującym prawem stanowiącym) – dotyczy braku prawnego ograniczenia liczby (potencjalnych) spadkobierców w testamencie. Można takie podejście traktować jako przejaw reguły: „co nie jest zabronione, to jest dozwolone”. Proponuję sprawdzić to uzasadnienie; zwłaszcza przy pomocy lektury przepisów ustawowych o testamentach i dziedziczeniu testamentowym (art. 941 i następne K.c.) – a dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, z uwagi na art. 926 K.c.

Drugi wiąże się z zakresem uprawnień właścicielskich, które ogólnie uregulowano w art. 140 K.c., stanowiącym: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Z zasady wyłączności (ekskluzywizmu) uprawnień właścicielskich – wyrażonych frazą: „z wyłączeniem innych osób” – wolno wnioskować wyłączność właściciela w decydowaniu o tym, kto miałby po nim dziedziczyć.

Zapis windykacyjny w testamencie

Inne uzasadnienie może wiązać się z zasadą wolności – mającą wysoką rangę prawną, w tym rangę konstytucyjną. Człowiek – jako wolna osoba – jest uprawniony decydować o swych sprawach, w tym dotyczących własnego majątku. Przejawem decydowania o swym majątku na wypadek śmierci jest testament. Testament może zawierać nie tylko ustanowienie spadkobiercy (albo spadkobierców), ale również inne postanowienia; w tym dotyczące: zapisów (windykacyjnych i zwykłych), poleceń, wydziedziczenia (czyli pozbawienia prawa do zachowku), wykonawcy testamentu). Jeżeli testament ma zawierać zapis windykacyjny (art. 9811 i następne K.c.) przynajmniej jeden), to testament powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego – chodzi o wymóg zachowania formy prawnej pod rygorem nieważności (art. 73 K.c.).

Kilku spadkobierców testamentowych

Skoro ustawodawca nie ograniczył liczby (potencjalnych) spadkobierców (jednego spadkodawcy), to nawet znacznie większa od kliku może być liczba (potencjalnych) spadkobierców, w tym spadkobierców testamentowych. Wprawdzie ustawodawca posługuje się określeniami „spadkodawca” oraz „spadkobierca”, ale za użyciem słowa „prawdopodobnie” przemawia potrzeba dbania o precyzję (a, między innymi, ona jest prawu właściwa). Może się zdarzyć (i czasem zdarza się) tak, że spadkobierca w testamencie ustanowiony nie dziedziczy – np. dlatego, że nie dożył otwarcia spadku (art. 927 K.c.) lub spadek odrzucił (art. 1020 K.c.). Samo testamentowe ustanowienie spadkobiercy (a dokładniej: potencjalnego spadkobiercy) nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba rzeczywiście stanie się spadkobiercą (albo jednym ze spadkobierców).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki