Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłamstwo w sprawie testamentu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-11-30

W połowie 2014 r. zmarła moja ciotka. W 2008 r. sporządziła notarialny testament, w którym zapisała mi swój dom. Na sprawę spadkową przybył sąsiad zmarłej, przedstawiając inny testament ciotki – własnoręczny, z datą 25 maja 2011 r. Nie mógł on jednak być napisany wcześniej niż w grudniu 2012 r. – ciotka podaje tam szczegóły z życia rodziny, które wydarzyły się dopiero pod koniec 2012 r. Tymczasem od 1 marca 2012 r. zdaniem biegłych została uznana za niezdolną do należytego pojmowania przedsiębranych przez siebie działań. Ubezwłasnowolnienie nastąpiło dopiero w lipcu 2013 r. Co mam robić? Czy mogę próbować udowodnić, że sąsiad kłamie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pana pytania wynika, iż w połowie 2014 r. zmarła Pana ciocia. W 2008 r. sporządziła w formie notarialnej testament, w którym do spadku powołała Pana. Na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąsiad Pana ciotki przedłożył testament opatrzony datą 25 maja 2011 r., którego mocą ciocia zmieniła swój uprzedni testament. Wyraźnie podkreślić należy, iż Pana ciocia od 1 marca 2012 r. była uznana za niezdolną do należytego pojmowania przedsiębranych przez siebie działań (opinia biegłych). Ubezwłasnowolnienie nastąpiło dopiero w lipcu 2013 r. W chwili obecnej, dokonując analizy przedstawionego przez sąsiada testamentu, doszedł Pan do wniosku, iż podana w nim data nie jest prawdziwa, bowiem sąsiad opisuje okoliczność jego sporządzenia, która owszem miała miejsce, ale nie w maju 2011 r., lecz w grudniu 2012 r. Teoretycznie jest Pan w stanie wykazać ową rozbieżność.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Zachodzi pytanie, czy w opisanym przez Pana przypadku nie mamy do czynienia z wątpliwościami co do treści testamentu. W mojej ocenie testament winien być poddany ocenie przez biegłego grafologa. Próbką pisma Pana cioci może być chociażby podpis złożony przed notariuszem.

Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile wykazując kłamstwo sąsiada, zasieje Pan ziarno niepewności sądu co do wiarygodności przedłożonego przez tegoż testamentu. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego grafologa wymaga jednak uiszczenia zaliczki na tegoż, bowiem Skarb Państwa nie będzie pokrywał kosztów takiego badania. Nie można bowiem wykluczyć, że testament został podrobiony, a świadczyć o tym mogą okoliczności, na które Pan wskazuje w treści pisma.

Jak podnosi się w literaturze i orzecznictwie, wątpliwości co do daty sporządzenia testamentu mogą być wyjaśnione w postępowaniu sądowym przy użyciu wszelkich dostępnych środków dowodowych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1992 r., sygn. akt III CZP 90/92). Jeżeli jednak nie uda się ustalić nawet prawdopodobnej daty sporządzenia testamentu, a wymienione wyżej wątpliwości nie zachodzą, to testament holograficzny pozbawiony daty jest ważny (A. Kidyba, Komentarz do art. 949 Kodeksu cywilnego, 15.11.2011).

Innymi słowy błędna data nie powoduje w swej istocie nieważności testamentu z mocy prawa, ale skutkuje tym, iż testament winien być poddany szczególnej analizie, pod kątem ewentualnych wzajemności z innym testamentem.

Wątpliwość co do prawdziwości daty, o ile nie powoduje, że testament jest nieważny, o tyle może spowodować jego nieważność, bowiem może wzbudzić wątpliwość co do zdolności Pana ciotki do sporządzenia tegoż, bądź skutkować ustaleniem, że testament został sporządzony przez inną osobę niż Pana ciocię. Proszę zwrócić uwagę, że ta forma testamentu wymaga, by został on sporządzony w całości pismem ręcznym. Innymi słowy każda litera winna być przebada przez biegłego grafologa, celem ustalenia, czy np. przysłowiowe „brzuszki” w literach „p”, „b” są domknięte, czy otwarte, tj. czy dochodzą do linii pionowych, stykając się z nimi, czy też jest pozostawiona luka, odstęp od tej linii.

Każdy zapis własnoręczny Pana ciotki winien być poddany ocenie. Testament własnoręczny może być także poddany ocenie, czy każda jego część (data, rozrządzenie woli, podpis) zostały złożone w tym samym czasie. Każdy dokument można bowiem poddać ocenie pod tym kątem. Innymi słowy dokument jest poddawany badaniu świetlnemu, które wskazuje nam, kiedy dana część została naniesiona i czy jest znaczny upływ czasu w stosunku do pozostałych części.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wydziedziczenie i eksmisja syna

Czy mogę wydziedziczyć syna (jest pełnoletni), czyniąc spadkobierczynią tylko córkę? Syn zrezygnował ze szkoły, nie chce iść do pracy,...

 

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci

Mam drugiego męża, nie mamy wspólnych dzieci, ale z poprzedniego małżeństwa ja mam dwie córki. Przysługuje mi spółdzielcze własnościowe prawo do...

 

Majątek małżonków z rozdzielnością

Mamy z żoną rozdzielność majątkową od 2007 roku. Żona od 2009 roku założyła własną działalność gospodarczą (jednoosobową). Chcielibyśmy...

 

Manipulowanie chorym człowiekiem i testament, który krzywdzi dzieci?

Proszę o przedstawienie szans na obalenie testamentu mojego zmarłego partnera, który jest krzywdzący dla dzieci i dla mnie również. Mój partner...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »